Author

Sebofo Motshwane
 • A re go tsaya eng? (5)

  E nngwe potso e bo e ka re e le eo e tsewa tsela, e tsewa jang ka re tlwanetse go tsaya, go tshwara, dilo kgotsa e a sikarwa kgotsa e rwalwa jaaka dinawa tse Setswana se reng o sedige wa di tlatsa kgama di sena morwadi; ke gore motho yo o tlaa...

 • A re go tsaya eng? (4)

  A bua jalo, se natefe Setswana ka ga a reye go ja ga go tsenya mo ganong jaaka re e ja dijo. Seo jaaka re setse re bonye, e le go natefisa puo fela. Jaanong gompieno ke yoo Motswana re utlwa a re go na le go tsaya tema. Go utlwa a bua jalo, mongwe a...

 • A re go tsaya eng? (2)

  Gongwe o botse gore o ne wa gata jang? Karabo e re, ka gale re simolola ka go botsa potso e e leng yone modi wa kgang. Morago ga potso eo, go latele karabo e yone e leng moko wa kgang. Mme maloba jaaka re setse re supile, ga se ka ga nna jalo. Mme ga...

 • A re go tsaya eng? (2)

  Gone fa, gongwe dipotso di bo di ka tla ka go latelana di botsa gore kgato eo, ke eng, e tsewa kae, gape, e tsewa jang. Go araba potso ya gore kgato ke eng, re atamele Thanodi go re thusa mme yone e re kgato ke tshwetso ya mogopolo. Gongwe o fetele...

 • A re go tsaya eng? (1)

  E le oo, o wetse, wa bo o re buletse tsela, phatlha, go nna re tswela pele go utlwa gore o nne a se natetsha jang Setswana Motswana mme gompieno re utlwa a re go na le go tsaya tshwetso. Gone fa, potso e bo e ka tla mme ya re, tshwetso eo, e le eng,...

 • A re go ja eng? (16)

  Mme le fa namane ya yone e anywa, e anywe e kgore, e tloge e karagane. Jaanong e ne ya re maloba ra re mosepele wa  o moleeleele ole wa  go ja… o a wela. Re sena go bua jalo, sengwe sa rothegela mme ra bona o sa ntse o ka ya pele. Go...

 • A re go ja eng? (15)

  Ka ao mafoko a raya gore sengwe le sengwe se na le nakoya go fela.Ke leno le gorogile la gore mosepele wa rona wago ja…o wela. Go wela, re kopane le go ja motho ka loleme go raya go solofetsa motho, go modirela sengwe mme o felele o sa dira...

 • A re go ja eng? (14)

  Re re o dirwa jaana ke gore ga e re Motswana a natetsha Setswana a itsape. O a se natetsha, a se loise, ka tsela tse dintsi. Gompieno re utlwe a re go na le go ja mohuhutso wa phatla. Gone fa, e re ntswa re itse gore mohuhutso ke eng, re botse...

 • A re go ja eng (13)?

  Ntsoma e le eng? Re botse Thanodi mme e re ntsoma ke tiro nngwe ya tsietso. Gape e fetele pele e re tsietso ke mokgwa wa go dira boferefere go sa lemogwe. Go ntse jalo, ke gone e tlaa reng fa ka mokgwa mongwe, tsela nngwe, motho a ka go direla...

 • A re go ja eng? (12)

  Jaanong le fa mosepele o wa go ja……o ntse o ya pele jaana, re dumela gore e tlaa tla nako ya gore o wele, kana, o khutle, o fele. Go nne jalo o wele. E le oo, o wetse le rona re bone go ikhutsa, boikhutso. Mme ka letsatsi leo, ke leo,...

 • A re go ja eng? (12)

  Jaanong le fa mosepele o wa go ja……o ntse o ya pele jaana, re dumela gore e tlaa tla nako ya gore o wele, kana, o khutle, o fele. Go nne jalo o wele. E le oo, o wetse le rona re bone go ikhutsa, boikhutso. Mme ka letsatsi leo, ke leo,...

 • A re go ja eng? (11)

  Mme go gatela pele re ikgate motlhala re se noga re boele morago re bue ka go ja boroko. E le eng re dira jalo? E le ka gore lenatetshapuo le, le gabedi mme nako ele re ne ra bua fela ka bontlha bongwe jwa lone mme jo bongwe jwa salela morago....

 • A re go ja eng? (10)

  Gore a tsatsi jeno mosepele o o  a wela, kgotsa, o sa ntse o tlaa tswela pele ga re itse. Fela re gatele pele re re, e a re Motswana a ntse a natetsha puo a fete ka go ijesa dijo tsa ditoro mme gape a re go na le go jesa motho dijo tsa ditoro....

 • A re go ja eng?(9)

  Go bula tsela gompieno re re, re setse re kile ra supa gore fa Motswana a rata selo, a se itumelela, a re o se ja monate. E tlaa re Tshelwana a utlwa pina e opelwa fale ka botswerere a re, ‘Hei, pina ele ke e ja monate gore! A raya gore o a e...

 • A re go ja eng? (8)

  E re re ntse re tswela pele go tle le lengwe lenatetshapuo le re go na le go ja dijo tsa ditoro. Mme a re go lemotshe gore le, le farologane le manatetshapuo a mangwe le tshwane le la ntshwakgo, tlwae, le kgakge, ka ao ga a tlhamalale a re go...

arrow up