Lobby Gee o kgwa molelo

LETLHAKANE: Fa o mo tlhomile matlho a itaanya leleme le magalapa, a tshikhinyega bontle a bo a kgwa molodi wa pina ka legano, ka moriri o o dikgong o le malepelepe, o ka gopola banna ba batona, bagaka ba mmino wa Reggae jaaka Bob Marley, Peter Tosh, Lucky Dube le ba bangwe.

Nnyaa tlhe! yo ke Gaone Fredricks Stones yo o tlholegang kwa kgotleng  ya  Xhosa 1 mo motseng wa Mahalapye mo kgaolong  ya Legare. O tlwaelesegile thata ka leina la ''Lobby Gee.''

 Fa a buisana le Naledi mo potsolosong ka bosheng, o tlhalositse gore le fa gone a tlholega kwa Mahalapye jalo, fela mo nakong eno o nna mo motseng wa Letlhakane mo kgotleng ya Nkosho mo Boteti. Lobby Gee Wa Masika, jaaka barati le  balatedi ba mmino wa gagwe ba rata go mo reta, a re mmino wa gagwe o bidiwa  Rasta-pantsola. A re Rasta-pantsola ke mmino o a o itshimololetseng ka boene mme o tlhamilwe ka go tswakanya meribo/metswako ya mebino e mengwe e e farologanyeng  jaaka pop, reggae,disco,borankana le e mengwe.

A re ka ntlha ya gore ntsanyana ya maitaya  sebata  e bonwa mabotabotong, o sale ka a supile a sale mmotlana gore o tla nna moopedi, ka a ne a nna ka go tlhodia batsadi kgotsa bommata  ba gagwe fa ba tshameka a opela dipinanyana  tse  di neng di tlhaloganngwa ke ene fela.


Lobby Gee wa dingwaga tse 32, o opela dipina tsa gagwe ka Setswana se se tlhololo e bile di humile molaetsa  o  o  ka thusang batho mo matshelong a bone. A re o opela ka teme ya mo gae ka e le yone e e mo kgontshang  go tlhalosa sentle tse a buang ka ga tsone. O gwetlhile banana ba badiragatsi gore ba tlogele  go ekaeka diteme le dingwao di sele ba itlhokomolosa  tsa mo gae.

A re o tlhama dipina a lebile ditiragalo tse di farologanyeng tsa matshelo a batho  mme ka tsone a kgone go fetisa molaetsa  o o botlhokwa mo setshabeng.

Monna yo o ne a simolola go tuma  mo Boteti  ngwaga ono morago ga go golola dipina tse pedi tse di monate  tse maina a tsone  e  leng ''Batsomi'' le ''A gorogile'' ka setlhogo  se se reng ''A gorogile masika.'' A re o ne a apaya dipina tseo kwa go ba PPN LINKS RECORDS kwa Letlhakane, fa lentswe  lengwe le le tlhagelelang mo dipineng tseo e le la ga  Kabo Matlho, fa setshwantsho sa kapetlana se tserwe ke Rre Reolebeng Diuzer Mokganedi.

''Ba ba batlang  go ja monate  ba ka ntshwara mo 76129184/73609267 go akola  mmino o mosha wa Rasta-pantsola,'' ga bua Lobby Gee. O nnile bofefo go bolela gore o mo bothateng jwa go tlhoka madi go gola sentle mo mminong,o  eletsa go bona thuso ya madi  golo gongwe. Mo nakong  eno Lobby Gee a re o apeile alebamo e e feletseng, o  tla e ntsha mo bogaufing.

Editor's Comment
Escalating fuel prices cause panic

Nowadays it is not uncommon to purchase an item for a certain commodity and return to the shops in a week, to find the same item has gone up by a significant amount of money.Botswana Energy Regulatory Authority (BERA) last week announced yet another fuel price increase, which follows yet another increase that came into effect on March 29. Hardly two months later on May 12 boom, BERA announced yet another increase, which came into effect at a...

Have a Story? Send Us a tip
arrow up