Mmegi Online :: Naledi
<-- END: MMEGI HEADER -->
Banners
Banners
Banners
Banners
Banners
Last Updated
Friday 14 June 2019, 06:00 am.
Fri 18 Jan 2019, 16:46 pm
Ä°nternetten bedavaya yerli film ve sinema izleyebilirsiniz.
Wed 13 Dec 2017, 16:10 pm
Re dumalana le mookamela lekalana la kanamaiso mafoko la sepodisi sa Botswana go re, Batswana ba setse ba anyile thuto e ntsi ka melao le kobamelo ya matshwao a tsela.
Wed 13 Dec 2017, 16:02 pm
Palamente ya lefatshe leno e satswa go bolelelwa gore sengwe sa dikole tsa Regent se ntse se thapile barutabana ba batswakwa bale bararo ba sena diteseletso tsa go bereka...
Wed 06 Dec 2017, 17:11 pm
Go gatisiwa ga dikgang tsa nyalo ya lefufa bosheng ke lekwalodikgang le, go bakile maikutlo a a farologanyeng, ka jalo Naledi e tswelela ka go gatisa dipolelo tse dingwe,...
Wed 06 Dec 2017, 16:43 pm
Gare ga ditlhare tsa maungo a naga mono Botswana go na le setlhare se bidiwa Mopennweeng. Motswana o a tle a re, motho o penegile, a raya gore, motho yoo, o mabela.
Wed 06 Dec 2017, 16:43 pm
Bosheng go ne ga simolodisiwa ka fa molaong malatsi a le masome a mararo a ntwa kgatlhanong le kgokgontsho ya bomme le bana ba basetsana, mme tota kgwetlho e tota e e tsh...
Wed 29 Nov 2017, 18:21 pm
SELIBE-PHIKWE: Zimbabwe, lefatshe le le tsere boipuso ka ngwaga wa 1980 morago ga go buswa ke la ga Mmamosadinyana dingwagangwaga.
Wed 29 Nov 2017, 17:21 pm
Bosheng Lekgotla la Dikereke la Botswana le ne la rulaganya bokopana jwa banaleseabe mo mererong ya ditlamorago tsa meepo mo lefatsheng leno.
Wed 29 Nov 2017, 17:21 pm
Mothusatona wa lephata la Dikgaolo le Tlhabololo Magae, Botlhogile Tshireletso a re ga gona tlhorontsho epe e e kileng ya direlwa bagwebi ba mo mebileng ke Khansele ya ep...
Wed 29 Nov 2017, 17:05 pm
Maloba re ne ra bua ka makwati, kgang e le gore makwati ke eng. Re ne ra tshwara kgang e, ka Dikgang (Daily News/ Ngwanatsele 13, 2017 ) e ne e tshotse pego nngwe ka fa...
Wed 22 Nov 2017, 18:20 pm
E a re fa Batswana ba gopotse motse wa Molepolole, bare ke ko Phuas kana Phua lerole. Gore go tewa jang, ke karabo ya nako e sele.
Wed 22 Nov 2017, 18:17 pm
Lekalana le le itebagantseng le go tlhotlha kanamiso mafoko kwa Ofising ya ga Tautona, le tsweletse ka go dira maiteko a go netefatsa fa banaleseabe mo metsweding ya dikg...
Wed 22 Nov 2017, 18:17 pm
Mothusa Tona wa lephata la Thuto go tswa kwa Moding, Moiseraele Goya a re go boammaruri gore matlwana a borutelo a a agilweng ka Asbestos, a ka baka malwetse a makgwafo a...
Wed 15 Nov 2017, 19:01 pm
Se ya bo ele karabo e tlhalosa fa lekalana la dithuso tsa madi a go gweba la Citizen Entrepreneurial Development Authority (CEDA), le tla seke le tlhome ofisi kwa kgaolon...
Wed 15 Nov 2017, 18:56 pm
Setswana se a tle se re, di nwang di a dibosanya. Se raya gore, tiro e dirwa ka go amoganwa kgotsa ka go fapaanelwa.
Wed 15 Nov 2017, 18:54 pm
Lephata la Botsogo le Boitekanelo le boloditse letsholo la go nosa bana lerothodi la Vitamin A le go bolelwang le thusa bana ka dikotla tse di farologanyeng tse di tlhokw...
Wed 01 Nov 2017, 14:36 pm
E rile bosheng Sepodisi sa Botswana se eseng sa seaparo, ga mmogo le makalana a mangwe a twantsho borukhutlhi, ba bolotsa letsholo la go lwantsha borukhutlhi jwa go gweba...
Wed 01 Nov 2017, 14:34 pm
Lekalana le le itebagantseng le go tlhotlha kanamiso mafoko kwa Ofising ya ga Tautona, le tsweletse ka go dira maiteko a go netefatsa fa banaleseabe mo metsweding ya dikg...
Wed 01 Nov 2017, 14:32 pm
E a re ba ruta Setswana, le sone Sekgoa, ba re go na le dikarolo tsa puo (parts of speech). Dikarolo tsa puo di thusa go aga diele (sentences) le go tlhalosa dilo dingwe ...
Wed 25 Oct 2017, 13:47 pm
Nyalo ya lefufa, ke mofuta wa lenyalo o Batswana ba le bantsi ba santseng ba sa o tlhaloganye, fa bangwe ba farologana ka megopolo mabapi le seabe sa yone mo loagong la l...
Wed 25 Oct 2017, 13:45 pm
Motho o ka nna a ipotsa gore, mapodisi a rona mo Botswana a ntse ale kae, kana a ntse a dirang eng mabapi le go lwantsha tiriso ya diritibatsi mo lefatsheng leno.
Wed 25 Oct 2017, 13:42 pm
Go setse go itsege gore, mono Botswana, puso e otlolotse lebogo , ya ntsha mananeo a ka yone e lekang go tlhatlosa Batswana, e ba inola mo lehumeng. Mme ka gore, ka gale,...
Wed 18 Oct 2017, 13:34 pm
Ngwao ya Setswana, e seng fela mo merafeng yotlhe ya lefatshe leno, e supa fa gona le nyalo ya lefufa, seemo se monna a kgonang go nyala basadi ba babedi kana go feta.
Wed 18 Oct 2017, 13:34 pm
Motse wa Molepolole o itsege ka dithole mo batho bangwe ba bileng ba o bitsa Phualorole. Go lebega dithole tse di tshwenya thata mo e leng gore basadi bangwe, ba Bakwena,...
Wed 18 Oct 2017, 13:32 pm
Ke ka goreng makalana a metshameko mo Botswana a tshabelelwa ke maraganateng bogolosegolo a maloko a a iphitlhelang a lwela maemo a dikomiti tsa makgotla a?
Banners
Subscribe to our Newsletter
have a story? Send us a Tip
Banners
 • Previous
  Next
  Masa Centre
  ::: Sunday 16 Jun - Sunday 16 Jun :::
 • Previous
  Next
  Riverwalk
  ::: Sunday 16 Jun - Sunday 16 Jun :::
 • Previous
  Next
  Gamecity
  ::: Sunday 16 Jun - Sunday 16 Jun :::
Selefu
DCEC
Banners

gramstalker

Banners