Mmegi Online :: Naledi
<-- END: MMEGI HEADER -->
Banners
Banners
Banners
Banners
Banners
Last Updated
Thursday 27 April 2017, 06:00 am.
Wed 26 Apr 2017, 15:56 pm
Lelwapa loora Moipolai kwa kgaolwaneng ya Ledumadumane kwa Mogoditshane, le supiwa ka monwana morago gore go fitlhelwe phiri kwa go lone.
Wed 26 Apr 2017, 15:53 pm
Toropokgolo ya Francistown e utlwala ka modumo o montsi wa meduduetso, maboko, megolokwane le go opa diatla morago ga go tlhatlogela kwa liking ya BTC ga setlhopha sa koo...
Wed 26 Apr 2017, 15:48 pm
Fela jaaka Motswana a rile, ‘Matlho mabonani ga se matlhokani’ re boa re kopana le Dikgang (Daily News) gape mme gompieno e re begela ka phuthego nngwe e go tweng e ne y...
Thu 20 Apr 2017, 15:01 pm
Baokamela mapodise mo dikgaolong ka go farologana go ralala lefatshe leno, ba re le fa ditiragalo tsa borukhutlhi di wetse tlase ka malatsi a Paseka monongwaga, boitshwar...
Thu 20 Apr 2017, 14:56 pm
Go ne go fetile dikgwedi basimane ba ntse ba sa bonale kwa ga Mma Ditshenyegelo. Letsatsi leo, ba dumalana gore maropeng go a boelwa.
Thu 20 Apr 2017, 14:53 pm
Puso ya lefatshe leno, e tlhagafaletse go diragatsa maikaelelo a yone a go atolosa thulaganyo ya go ema nokeng basadi ba lefatshe leno.
Thu 20 Apr 2017, 14:53 pm
Ba ba itseng ba re, fa molao o dirwa, o a bo o direlwa go re babalela kana go re sireletsa, e seng go re gatelela. A mme re dumela seo? Nnyaa.
Thu 20 Apr 2017, 14:49 pm
Setlhopha sa Police 1X sa borre se simolotse metshameko ya sone monongwaga e e rotloediwang ke kompone ya BOFINET, ka go kobakoba le go diga mekaloba ya motshameko o wa b...
Thu 20 Apr 2017, 14:48 pm
PALAPYE: Mapodisi a Mahalapye a tshegeditse basadi ba le bararo, botlhe e le ba dingwaga tse di fa gare ga masome a mane, ka melato ya go rekisa bojalwa ba se na ditesele...
Thu 20 Apr 2017, 14:34 pm
Malatsi a papolo le tsogo ya Morena, a gape a bidiwang Paseka, a tlwaetswe thata ka ditirafalo di le mokawana tse di farologanyeng.
Wed 12 Apr 2017, 16:01 pm
Fa e sale ngogola, tota le tshimologo ya ngwaga o no, Batswana ba tlhwaafaletse go ngunanguna ka kgang e e sa robatseng bangwe ya ditlhopho tsa maemo a khuduthamaga ya le...
Wed 12 Apr 2017, 16:01 pm
PALAPYE: Mapodisi a pharakano a Mahalapye a tlhotlhomisa kotsi e mo go yone monna wa dingwaga tse masome a marataro le bone (64), a tlhokafetseng morago ga gore koloi ya ...
Wed 12 Apr 2017, 15:59 pm
A gorogile malatsi a boitapoloso, a papolo ya Morena. Batswana go tswa khutlong tse nne tsa lefatshe leno ba tlaabo ba tsaya maeto, bangwe go tlhola bamasika le ditsala....
Wed 12 Apr 2017, 15:58 pm
Ka dilo makwati di kwatobololwa mo go ba bangwe, a jaaka gale, re fete ka Dikgang/Daily News mme re bone gore, gompieno re ka sela eng mo go yone. Fa re latlhela matlho,...
Wed 12 Apr 2017, 15:56 pm
TLOKWENG: Bogologolo tala, nyalo e ne e tsewa e le tiro e e masisi, e bile e tlhoka go rerwa ka matsetseleko, gore kgabagare, batsadi ba banyalani ba dibele tsotlhe tse d...
Wed 12 Apr 2017, 15:55 pm
PALAPYE: Setlhopha sa kgwele ya dinao sa Morupule Wanderers se wetse mo maemong a a borai a go gomagomelwa ke selepe sa magagane.
Wed 05 Apr 2017, 16:54 pm
RADISELE: Kgang ya bogosi jwa motse wa Radisele e tsere phekelo e sele. Se se tla jaana beke e e fetileng fa morafe wa motse oo, o ne o bolelela Mothusa kgosi ya Palapye,...
Wed 05 Apr 2017, 16:54 pm
Mo go nngwe ya ditiragalo tse di sa tlwaelesegang, Mopalamente wa Francistown Borwa, Wynter Mmolotsi, o dikile a eme nokeng Tona wa Lephata la Tikologo, Tlhokomelo Di tsa...
Wed 05 Apr 2017, 16:40 pm
Thoromo ya lefatshe e e dirgatseng maabane bosigo, ke tiragalo e e ntsha mo matlhong a Batswana.
Wed 05 Apr 2017, 16:38 pm
Motswana o boletse a re, ngwaga ga o rwalele o mongwe. Ga direga jalo ka ngwaga wa 2015 le 2016..Re itse gore, mono Botswana, go lengwa selemo, pula e se na go phaila. Ma...
Wed 05 Apr 2017, 16:37 pm
OODI: Motse wa Oodi, o dikhilomithara di tshwara lesome le botlhano go tswa mo toropokgolo Gaborone, mme ke mengwe ya e e saletseng ko morago thata ka ditlhabololo. Se ja...
Wed 05 Apr 2017, 16:35 pm
Mogasi wa seromamowa sa Duma FM wa thulaganyo ya tsa Tumelo, Georginah Koboto o kgothaditswe baithuti ba lefatshe leno go ikgatholosa dilo tsotlhe tse di ka ba kgoreletsa...
Wed 05 Apr 2017, 16:35 pm
Kgaisanyo ya monongwaga ya My Star e tsweletse, le fa e simolotse ka dikgwetlho dile mmalwa jaaka go simolola thari le go sa iponatseng ga balatedi le barotloetsi ba mait...
Wed 05 Apr 2017, 16:32 pm
Moopedi wa mmino wa house kwaza Obitseng Solomon Tsedi yo o itsegeng ka leina la Young Zolani mo mererong ya mmino, o sa tswa go golola alebamo e nngwe e ntsha go tswelel...
Wed 05 Apr 2017, 16:30 pm
PALAPYE: E rile bosheng, bangwe mo mafaratlhatlheng a Facebook, ba kaya fa setlhopha sa Tafic se le gaufi le go fenya, le go tlhatlogela kwa liking ya BTC, morago ga gore...
Banners
Exchange Rates
FOREIGN EXCHANGE: Thursday, 27 Apr 2017
FOREIGN / PULA
PULA / FOREIGN
1 USD = Pula   10.3842
1 GBP = Pula   13.3690
1 EUR = Pula   11.3250
1 YEN = Pula   0.0934
1 ZAR = Pula   0.7863
1 Pula = USD   0.0963
1 Pula = GBP   0.0748
1 Pula = EUR   0.0883
1 Pula = YEN   10.71
1 Pula = ZAR   1.2718
have a story? Send us a Tip
Banners
 • Previous
  Going in Style
  Next
  Masa Centre
  ::: Wednesday 26 Apr - Thursday 04 May :::
  Going in Style
  The Fate of the Furious
  Beauty and the Beast
  The Boss Baby
 • Previous
  Sleepless
  Next
  Riverwalk
  ::: Wednesday 26 Apr - Thursday 04 May :::
  Sleepless
  Going in Style
  The Fate of the Furious
  The Boss Baby
 • Previous
  Going in Style
  Next
  Gamecity
  ::: Wednesday 26 Apr - Thursday 04 May :::
  Going in Style
  Sleepless
  The Fate of the Furious
  Beauty and the Beast
  The Boss Baby
Selefu
BDP Chairmanship
Banners
Banners