Mmegi Online :: Naledi
<-- END: MMEGI HEADER -->
Banners
Banners
Banners
Banners
Banners
Last Updated
Wednesday 23 August 2017, 06:00 am.
Wed 16 Aug 2017, 16:14 pm
Makgolokgolo a merafe ya Botswana e ne e tshologetse moletlo wa go tlhomiwa ga Kgosana ya tetlanyo kwa motseng wa Bikwe, eleng Kgosi Nkosiyabo Mngqibisa.
Wed 16 Aug 2017, 16:13 pm
E rile bosheng, sekolo sa dipongaponga sa Shinning Pebbles Day Care Center, sa dira mokete wa go ipelela letsatsi la ngwao kwa Tlokweng.
Wed 16 Aug 2017, 16:11 pm
Go tswa bogologolo tala dingwao tsa merafe ka go farologana dile botlhokwa, ka merafe ene e itlotlomatsa ka seriti le ditso tsa yone. Malatsi a no, re bona jalo maiteko k...
Wed 16 Aug 2017, 16:10 pm
Mongwe wa bagolo ba Naledi e kileng ya kwala ka botshelo jwa bone, ke Mme Gaotime Kebao Pilane, yo gape a neng a bidiwa Mma Motswana. Gompieno Naledi e re lekodisa fa Mm...
Wed 09 Aug 2017, 16:45 pm
SEROWE: Mo nngweng ya ditiragalo tse di sa tlwaelesegang, mabapi le botshelo jwa Tautona Lt Gen Dr Seretse Khama Ian Khama, banni ba Serowe ba ne ba makwatswa ke go utlwa...
Wed 09 Aug 2017, 16:43 pm
Go ga ntsi Batswana fa ba bua bare, motho o tlhokile lesego. A mme gone yaabo ele go tlhoka lesego kana go nna dikobo dikhutshwane?
Wed 09 Aug 2017, 16:42 pm
THAMAGA: Go amusa ngwana ka lebele go ka mo sireletsa go amiwa ke malwetse a a farologanyeng a tshwana le a letshololo, le malwetsi a majakapolaelo le a tsholo e e seng k...
Wed 02 Aug 2017, 16:33 pm
MOTOKWE: Kubetsano mabapi le dikgang tsa bogosi e setse ele selo modiro mo lefatsheng leno, mo jaanong dikgang tsa teng di feletsang di kgaoganya merafe, le go dia ditlha...
Wed 02 Aug 2017, 16:33 pm
Maiteko a go lwantsha thibelo ya mogare wa HIV mo lefatsheng leno go lebega a tswa tema, bogolosegolo ka thulaganyo ya lenaneo la go thibela mogare go tswa mo go mmaangwa...
Wed 02 Aug 2017, 16:31 pm
Maiteko a go lwantsha thibelo ya mogare wa HIV mo lefatsheng leno go lebega a tswa tema, bogolosegolo ka thulaganyo ya lenaneo la go thibela mogare go tswa mo go mmangwan...
Wed 02 Aug 2017, 16:28 pm
Go tsweng bogologolo mapodisi a Botswana a ntse a lebanwe ke dikgwetlho tsa go tsibogela dikgang tsa batho ba ba bolayang ba bangwe, mme morago ba ipolae, bogolojang ele ...
Wed 26 Jul 2017, 12:10 pm
TLOKWENG: Mapodisi a Tlokweng a re ga a robadiwe ke ditiragalo tsa borukhutlhi tse di golelang pele tsa dipetelelo le dipolaano, mo kgaolong ya bone. Se se senotswe ke mo...
Wed 26 Jul 2017, 12:10 pm
Mothusatona wa Lephata la Merero ya ofisi ya ga Tautona, Tsamaiso-puso le Bodirelapuso, Thato Kwerepe a re ga gona boammaruri gore lekalana la di tsaya ditlholwa la DIS, ...
Wed 26 Jul 2017, 12:08 pm
Dipego tsa bosheng go tswa kwa makalaneng a sepodisi go ralala lefatshe leno, a tlogetse Batswana bale bantsi gamaregile. Dikai ke tsa melato ya dititeo tsa bapalami ke b...
Wed 26 Jul 2017, 12:06 pm
Lefatshe la Botswana le setse le na le dingwaga di le mmalwa le ntse le aperwe ke mathata a dintsho tsa marato, tse gantsi banna, bogolo jang banana ba tseneletseng basad...
Thu 20 Jul 2017, 16:53 pm
Motshwarelela Mookamedi wa Lephata la Mesepele le Ipabalelo tseleng, Bokhutlo Modukanele a re ntswa puso e sena maikaelelo ape mo bo gompienong, a go laola gore dikhombi ...
Thu 20 Jul 2017, 16:41 pm
Pego e e sa tswang go rebolwa ke lephata la Botsogo le Boitekanelo e bolela fa kago ya kokelo e ntsha ya Tsabong e tla agiwa ka fa tlase ga lenaneo la ditlhabololo la NDP...
Thu 20 Jul 2017, 16:37 pm
Ditiragalo tsa mafelo a beke kwa Bobonong, kwa bokopang jwa BMD, di tlogetse batho bale bantsi ba gamaregile.
Thu 20 Jul 2017, 16:36 pm
Bogologolo Batswana ba santse ba tshela ka nama ya diphologolo tsa naga, e ne e re banna ba bolola go ya letsomo ba tseye dibolai ka go farologana, jaaka direkere, melamu...
Wed 12 Jul 2017, 17:01 pm
Phathi e e busang ya Domkraga(BDP) e sa tswa go ithuna dinta kwa phuthegong kgolo ya yone kwa Tonota, e dira jaana e sutela tsa kganetso Botswana Movement fro Democacrcy ...
Wed 12 Jul 2017, 16:58 pm
Ditshupo tsa temo thuo e kile ya bo e le nngwe ya ditiragalo tse ditona mo Botswana, di bile di ratega thata.
Wed 12 Jul 2017, 16:57 pm
Le fa ba le bantsi ba ne ba senyediwa ke pula, Mma Morwadi ene a falola, merwalela ya mo feta ka kwa thoko. Ya sala e a hupile mabele tshimo ya gagwe ya legotlho. Dinawa ...
Wed 12 Jul 2017, 16:56 pm
E re ka jaana malatsi a boitapoloso, a malatsi a ga Tautona a setse a gorogile, Lekalana la Mesepele le Ipabalelo tseleng, ka fa tlase ga Lephata la Dipalamo le ditlhaele...
Wed 12 Jul 2017, 16:53 pm
Moletlo wa ngwao wa mmino wa Kuru o o ratwang bobe mo kgaolong ya Kgalagadi ,Ghanzi, CKGR o tla a bowa o tshwarwa monongwaga. Se se tla jaana morago ga gore banka ya Barc...
Wed 12 Jul 2017, 16:52 pm
Mafatshe ka bontsi a eletsa go fiwa tshono ya go tshegetsa dikgaisano tsa mmafatshe tsa methameko ka go farologana, se e le gobo a itse fa a ka dira dipoelo tse di ka tok...
Banners
Exchange Rates
FOREIGN EXCHANGE: Tuesday, 22 Aug 2017
FOREIGN / PULA
PULA / FOREIGN
1 USD = Pula   10.1833
1 GBP = Pula   13.1234
1 EUR = Pula   12.0192
1 YEN = Pula   0.0932
1 ZAR = Pula   0.7746
1 Pula = USD   0.0982
1 Pula = GBP   0.0762
1 Pula = EUR   0.0832
1 Pula = YEN   10.73
1 Pula = ZAR   1.291
have a story? Send us a Tip
Banners
 • Previous
  The Hitman
  Next
  Masa Centre
  ::: Friday 18 Aug - Thursday 24 Aug :::
  The Hitman's Bodyguard
  Annabelle: Creation
  Detroit
  The Son of Bigfoot
  Girls Trip
 • Previous
  Detroit
  Next
  Riverwalk
  ::: Friday 18 Aug - Thursday 24 Aug :::
  Detroit
  The Hitman's Bodyguard
  The Son of Bigfoot
  Baby Driver
  Girls Trip
 • Previous
  Annabelle: Creation
  Next
  Gamecity
  ::: Friday 18 Aug - Thursday 24 Aug :::
  Annabelle: Creation
  The Hitman's Bodyguard
  Detroit
  The Son of Bigfoot
  Snatched
  Girls Trip
Selefu
The Bishop Scandal
Banners
Banners