Mmegi Online ::
<-- END: MMEGI HEADER -->
Banners
Banners
Banners
Banners
Banners
Last Updated
Monday 27 March 2017, 17:30 pm.
Wed 22 Mar 2017, 15:53 pm
Go utlwala fa bontsi jwa Batswana bo le maikutlo a farologanyeng ka go dirisiwa ga mochine o o tlhophisang wa EVM. Se, se tla morago ga gore puso e bolele fa machine o, o...
Wed 22 Mar 2017, 15:53 pm
HUKUNTSI: Lefatshe la Botswana le humile ditso tsa ka fa Batswana ba neng ba tshela ka teng bogologolo. Le fa gone merafe ya mono e farologana, dingwe ditso tsa yone di a...
Wed 22 Mar 2017, 15:50 pm
Kgang e, ga e ntsha mo ditsebeng tsa Batswana, ka le ngogola e kile ya runya gape. Kgangkgolo ke seemo sa boleng jwa thuto mo lefatsheng leno, fa go lebilwe karolo ya go ...
Wed 22 Mar 2017, 15:49 pm
Go bolelwa fa ntwa ya go thusa ba ka tsela nngwe ba itlhaelang, e ntse e tsweletse. Re setse re itse fa batho bangwe ba thusiwa ke puso ka mananeo a a farologanyenng.
Wed 22 Mar 2017, 15:46 pm
Go simolola kgwebo nngwe le nngwe go na le dikgwetlho mme e a re kgabagare, mogwebi a bone mohuhutso wa phatla, kana maduo a mantle a yone.
Wed 22 Mar 2017, 15:38 pm
PALAPYE: Mapodisi a Palapye tshegeditse mo kgolegelong mosadi wa dingwaga tse di masome a mabedi le boraro (23) wa kgotla ya Maphaphamane kwa Radisele, mabapi le tiragalo...
Wed 22 Mar 2017, 15:38 pm
FRANCISTOWN: Ecco City Greens e tlhagoletse baagisanyi TAFIC tsela ya go tlhatlogela kwa liking e kgolo ya BTC Premiership.
Wed 22 Mar 2017, 15:37 pm
FRANCISTOWN: Lerole le ne le beta mokoduwe kwa Selebi Phikwe ka mafelo a beke, jaaka ditlhopha tse di gaisitseng tsa liki ya bolo le molangwana ya BoFiNet, dine nkgisana ...
Wed 15 Mar 2017, 16:51 pm
E rile go tla pitsong kwa kgotleng kgolo ya bone, morafe wa ga Kgosi Puso Gaborone wa reetsa ka tsoo pedi, le ka tlhwaafalo, go itseela molaetsa wa letsatsi leo. Ya re go...
Wed 15 Mar 2017, 16:50 pm
Mothusatona wa Lephata la Thabololo Banana, metshameko le ngwao (MYSC) Kefentse Mzwinila a re o tlhoriwa boroko ke letlhoko la ditiro le le amang thata banana ba lefatshe...
Wed 15 Mar 2017, 16:48 pm
Re dumalana le Mokwaledimogolo wa Lephata la Botsogo Shenaaz EL-Halabi gore, basadi ba tshwanetse ba itharabologelwa mme ba nonotshe maiteko a bone a go itepatepanya le d...
Wed 15 Mar 2017, 16:42 pm
Motswana o rile, ‘Seatla e a re se e sha, se amoganyetse ka se sengwe.” O ne a raya gore, motho fa a le mo pitlaganong, o tshwanetse go kopa ba bangwe go thusa. Go bonal;...
Wed 15 Mar 2017, 16:40 pm
Mokwaledi mogolo wa Lephata la Botsogo le Boitekanelo, Shenaaz El’ Halabi, a re letsatsi la mafatshefatshe la bomme, ke sekao sa popagano ya mafatshe go tsibogela dikgwet...
Wed 15 Mar 2017, 16:37 pm
Dumelang ditsala. Ke tlhola ke utlwa ditsala le badiri ka nna, ba ba nnileng le dintsho tse masika a bone a tlhokafetseng ka ntanta ya malwetsi a kankere, ba dumalana gor...
Wed 15 Mar 2017, 16:36 pm
FRANCISTOWN: Lorole lo tsweletse lo beta kolobe mo liking ya bokone ya Debswana. Go lowa e e matlho mahibidu kwa setlhoeng le kwa mogatleng wa liki e.
Wed 08 Mar 2017, 16:28 pm
Tona ya Tikologo, Tshomarelo Ditsatlholego, le Bojanala, Tshekedi Khama, a re puso e na le mananeo a a itebagantseng le go laola kgotlhang fa gare ga batho le ditlou.
Wed 08 Mar 2017, 16:25 pm
Marara a lefatshe leno a tswa kgakala a ngongorega ka go sa tseweng ka tlhwaafalo ke puso fa ale mo tirong ya o ne.
Wed 08 Mar 2017, 16:24 pm
Malatsi ano, Batswana ba setse jaanong ba tshela ka tlwaelo ya gore makgotla a metshameko a lefatshe leno, a nna fela ka go kubetsana ga maloko a one, mo go feletsang ban...
Wed 08 Mar 2017, 16:22 pm
Go begwa gore, e rile kgwedi ya Tlhakole e ya fifing, ga tshwarwa moletlo wa go ipelela dipuo kgotsa diteme kwa Kgomodiatshaba. Go ya ka pego, Kgomodiatshaba e sa ntse e ...
Wed 08 Mar 2017, 16:22 pm
Mothusa tona wa Lephata la Merero ya Ofisi ya ga Tautona, Tsamaiso-puso le Bodirelapuso, Thato Kwerepe, a re ntswa puso e tsweletse e thusa baikopedi ka dipodi ka fa tlas...
Wed 08 Mar 2017, 16:22 pm
Gompieno ke leboga setlhopha sa Naledi go thusa go ranola dikgakololo tse, ka e le tiro e e thata. Ka ke rata bojanala, ke lemogile gore Botswana ke lengwe la mafelo a a ...
Wed 08 Mar 2017, 16:22 pm
Mothusa tona ya Lephata la Tlhabololo Banana, Metshameko, le Ngwao, Kefentse Mzwinila, a re tsotlhe di apere tshiamo mabapi le tsholofetso go banni ba Ghanzi ya go agelwa...
Wed 08 Mar 2017, 16:20 pm
FRANCISTOWN: Seemo sa ditlhopha tse di ikhunneng ko mogatleng wa liki e kgolo ya BTC ga se jese diwelang bogolojang fa go lebilwe lerole le le tsweletseng ka go beta ditl...
Wed 01 Mar 2017, 17:13 pm
Dipula tsa bosheng, kana Dineo jaaka di bidiwa malatsi a no, di baketse bagwebi bangwe ba mo mebileng ya toropokgolo Gaborone, di tatlhegelo tsa dipoelo mo dikgwebong tsa...
Wed 01 Mar 2017, 16:59 pm
Goromente wa lefatshe leno o ntse a lela ka tlhaelo ya madi a ditlhabololo, bogolo jang a ditsela tse ditona le tsone tsa dikgaolo tota.
Banners
Exchange Rates
FOREIGN EXCHANGE: Monday, 27 Mar 2017
FOREIGN / PULA
PULA / FOREIGN
1 USD = Pula   10.0908
1 GBP = Pula   12.6582
1 EUR = Pula   10.9649
1 YEN = Pula   0.0917
1 ZAR = Pula   0.8163
1 Pula = USD   0.0991
1 Pula = GBP   0.079
1 Pula = EUR   0.0912
1 Pula = YEN   10.91
1 Pula = ZAR   1.2251
have a story? Send us a Tip
Banners
 • Previous
  Power Rangers
  Next
  Masa Centre
  ::: Friday 24 Mar - Thursday 30 Mar :::
  Power Rangers
  CHIPS
  John Wick: Chapter 2
  Kong: Skull Island
  Rock Dog
 • Previous
  Power Rangers
  Next
  Riverwalk
  ::: Friday 24 Mar - Thursday 30 Mar :::
  Power Rangers
 • Previous
  Next
  Gamecity
  ::: Tuesday 28 Mar - Tuesday 28 Mar :::
Selefu
Sisi Boy Express Delivery
Banners
Banners