Ncube o abela Black Pool Paka

No Image

Mo maitekong a gagwe a go rotloetsa motshameko wa kgwele ya dinao mo motseng wa Matebele kwa kgaolo ya Kgatleng, mokhanselara wa kgaolwana ya botlhophi ya Matebele, Modise Ncube o abetse setlhopha sa Matebele Master Black Pool paka ya go tshameka. A dira jaana fa pele ga bagolo le barati le balatedi ba setlhopha ka Sontaga.

Mo mafokong a gagwe, mokhanselara Ncube o boletse fa motshameko o le botlhokwa thata mo botshelong jwa motho yo mongwe le mongwe, a re ke seo a boneng go le botlhokwa thata gore jaaka mokhanselara a rwale maikarabelo a go thusa banana go tswelela le go tsaya karolo mo metshamekong. A gatelela gore batshameki le batsadi ba tshwanetse go tlhaloga fa metshameko jaanong e sa tlhole e le go itlosa bolutu fela, mme gape e setse e le tiro fela e e berekwang ka tuelo.

Ncube a re fa batshameki, ba eleng banana ba le mo metshamekong go ya ka ditlhopha tsa bone ka go farologana, mo motseng wa Matebele, go botlhokwa thata gore ba newe kemonokeng e e maleba gore ba seka ba tloga ba felela ba kgobega marapo. A re thotloetso e tshwanetse go dirwa ke batsadi le boradikgwebo gammogo le mongwe le mongwe fela yo o nang le sepe go ka thusa, a itsise gore ga go tlhokege gore motho e bo e le ramdimadi go thusa bana ba.

Editor's Comment
A woman’s right to choose: Or is it?

Here in Botswana, we have many single-parent households, mostly female-led, so what does that suggest? That some fathers choose to ditch the responsibility of caring for their children and leave them to the ones who carry them during pregnancy to do the heavy lifting.Of course, in other dynamics, there are instances where the father wants to keep the baby and the would-be mother does not want to, hence the saying ‘whose body is it anyway’.In...

Have a Story? Send Us a tip
arrow up