Go utlwa se, Batswana ba solofela thata mme fela, ba fela pelo gore, e tlaa na leng. Mme go lebega fa jaanong ba lebile kwa masimo le kwa merakeng, ka ke eo e gorogile. Se jaanong se busetsa Batswana kwa tumeleng e le ya bone ya bogologolo e...