Batshu o akgola makgotla a a ikemetseng

Tona kwa Lephateng la merero ya pereko le selegae, Edwin Batshu, o akgoletse makgotla a a ikemetseng ka nosi, seabe sa one mo go tlhabololeng mafatshe a one.

Batshu o buile se bosheng jaaka a ne a bula semmuso phuthego ya bolesome le bongwe ya SADC ya makgotla a a ikemetseng ka nosi (11th Civil Society Forum – Southern African Council of NGOs), e e neng e tshwaretswe kwa ntlong-lehalahala ya Kereke ya Roma, kwa Ave Maria. Batshu a re seabe sa makgotla a, mo go nneng le seabe mo go thuseng mebuso go tlhabolola batho, ke sesupo sa mowa o montle o o nang le mokgwa wa neelano.

A re go botlhokwa thata gore makgotla a a ikemetseng ka nosi a tshwaraganele ditlhabololo le mebuso ya one. O ba rotloeditse gape gore go tiisiwe ditsela tse ka tsone go ka ngokwang baabi ba dithuso le makgotla a bobelotlhomogi, go thusa mo ditlhabolong.

Editor's Comment
Molepolole unrest: Urgent attention on missing person cases

From Jakoba's mysterious disappearance on November 9 to the grim discovery of his remains at Mosinki Lands, a gap in the response mechanisms of the police and village leadership has been laid bare. The community's anger is evident, seen in the attack on Bakang Masole, the man found driving Jakoba's taxi and the main suspect, and the subsequent riot. Residents express discontent, citing a troubling trend of missing persons cases often...

Have a Story? Send Us a tip
arrow up