Batshu o akgola makgotla a a ikemetseng

Tona kwa Lephateng la merero ya pereko le selegae, Edwin Batshu, o akgoletse makgotla a a ikemetseng ka nosi, seabe sa one mo go tlhabololeng mafatshe a one.

Batshu o buile se bosheng jaaka a ne a bula semmuso phuthego ya bolesome le bongwe ya SADC ya makgotla a a ikemetseng ka nosi (11th Civil Society Forum – Southern African Council of NGOs), e e neng e tshwaretswe kwa ntlong-lehalahala ya Kereke ya Roma, kwa Ave Maria. Batshu a re seabe sa makgotla a, mo go nneng le seabe mo go thuseng mebuso go tlhabolola batho, ke sesupo sa mowa o montle o o nang le mokgwa wa neelano.

A re go botlhokwa thata gore makgotla a a ikemetseng ka nosi a tshwaraganele ditlhabololo le mebuso ya one. O ba rotloeditse gape gore go tiisiwe ditsela tse ka tsone go ka ngokwang baabi ba dithuso le makgotla a bobelotlhomogi, go thusa mo ditlhabolong.

Editor's Comment
Happy Independence!

We are 56 years old and what do we have to show for it? Looking at where Botswana started and where it is today, there are a lot of developments, but whether the developments match the number of years we have enjoyed as a country is a topic for another day.The fact that cannot be denied is we have seen major developments, but we are still lacking in several pertinent areas.Our beautiful country imports almost everything. We import fuel, food,...

Have a Story? Send Us a tip
arrow up