Ba Boteti ba ipela ka tiro ya diatla

No Image

LETLHAKANE: E re ka mogologolo a re mmapatsi phokwana o tsamaya a e ntshitse, e rile bosheng badiri ba ditiro tsa diatla jaaka go roka, go bopa, botaki, gokapa ditshwantsho, go loga le tse dingwe, ba bo ba kokoanetse kwa motseng wa Letlhakane ka mabaka a go ipapatsa mo bareking ba motse oo.

Mo puisanong ya gagwe le lokwalodikgang la Naledi, ka lone letsatsi le, mogolwane gotswa kwa lephateng la Banana, Metshameko le Ngwao, Rre Kagiso Makoba, a tlhalosa gore ditiro tsa diatla di botlhokwa thata ka di ka thusa go tokafatsa matshelo a Batswana gammogo le go tlhamela ba bangwe mebereko. A re ba o baba filweng bokgoni jwa go dira ka diatla, Modimo o ba file se ka maikaelelo mme ba tshwanetse go tlhagafalela go di dirisa  sentle gore ba kgone go tokafatsa matshelo a bone.

“Ka e le sa ntlha ba dira jaana, ke solofela sentle gore bokamoso jwa bone botla phatsima ke lebile botlhaga le go ipapatsa ga bone mo setshabeng,” Makoba a rialo. Makoba a re maikaelelo a bone elel lephata ke go tswelela ba dira tiro ya go nna jaana nako le nako morago ga dikgwedi tse tharo. A re se se itumedisang ke gore bana-le-bogole le bone ga ba a bewa ka fa mosing, ka ba na le sebaka sa go supa ditiro tsa bone.

Makoba o tsweletse a akgola badiragatsi ba Boteti go bo ba supa kgatlhego e ntsi ya go dirisa ditlhaloganyo le diatla tsa bone gore ba kgone go bona se se yang maleng.


Mongwe wa ba ba neng ba tsile go supa ditiro tsa gagwe, Ninifa Makgane, yo a leng mmopi wa dinkgo le mologi wa ditlatlana, a re go molemo go dirisa ditsatlholego go itshetsa. A re badiragatsi ba tshwanetse go amogana maano a go tokafatsa ditiro tsa bone gammogo le go di bapatsa mo bareking.  Makgane dumela gore fa ba ka nna ba kokoana jaana ba tshwere dilo tsa bone tse ba di rekisang, go ka ba tswela mosola. A re ba tshwanetse go nna le lekgotlana le le nonofileng le le itebagantseng le go rekisa ditiro tsa badiragatsi botlhe ba Boteti, ka seo se ka nna le dipoelo tse di botoka.

Ka letsatsi leo, bontsi jwa batho ba Letlhakane ba ne ba kgona go bona ditiro tseo ba bo ba kgona go ithekela dithoto ka go farologana ga tsone. Bareki ba re ba itumeletse letsatsi leo la ipapatso ya badiragatsi.

Tiro eo, e ne e rulagantswe ke ba lephata la Banana, Metshameko le Ngwao ba tshwaragane le ba lekalana la boipelego, gammogo le ba lekgotlana la Botswana la merero ya bodiragatsi jwa ditiro tsa diatla. eng.

 

Mogolo yo mongwe mogolo go tswa kwa Bokaa Double Montwedi o ne a bolela fa a tsholetswe mo ga Morwa, a re ga ba na molelwane le Morwa ka masimo a tlhamaletse fela go tsena kwa Mmamashia, a re le didiba baagi ba Morwa ba ntse ba nosa fela go sena yo o ba tshwenyang, gammogo le yyone meraka ba ntse ba tlhakanela meraka.

Ba Morwa ba ne ba supa Moshawa mongwe ba bolela fa e le one fa ditso tsa motse wa bone di simologileng teng bogologolo tala, se mme sa seka sa amogelwa gotlhelele ke Bakaa. Ka kgang e e ne e sa kgone go rarabologa, Kgosi ya Bokaa Kgosi Sue Mosinyi o ne a bolela gore ga gona sepe se ba ka se dirang le go se rarabolola fa ba sa itse gore tota batho ba ga Morwa ba ngongorega ka eng.

Eleng seo go neng ga nna le mogopolo wa re dikgosi ka bobedi di kopane go buisana ka kgang e pele.

Editor's Comment
What about employees in private sector?

How can this be achieved when there already is little care about the working conditions of those within the private sector employ?For a long time, private sector employees have been neglected by their employers, not because they cannot do better to care for them, but because they take advantage of government's laxity when it comes to protecting and advocating for public sector employees, giving the cue to employers within the private sector...

Have a Story? Send Us a tip
arrow up