Ga se le le rumilweng

Go a tle go nne go buiwe gore lefatshe leno ke la morero. Go twe go bua jaana go raya gore dilo di tshwanetse go buisanngwa, go rerwa, le ba bangwe pele ga di ka dirwa. 

Kgang e re, boemong jwa go itsese ba bangwe fela gore o tlaa nna le tiro, motho yoo o tshwanetse go bitsa batho bao, a ba bolelela se e leng mogopolo wa gagwe, kana, maikaelelo a gagwe gore le bone ba tle ba ntshe megopolo ya bone ka tiro eo.

Go nne jalo, batho ba bidiwe, go buisanngwe, go neelanwe megopolo le dikakanyo ka go farologana mme batho ba felele ba dumalana. Go buisanya le go neelana megopolo le dikakanyo mo, e nne one morero, go twe batho ba ne ba rera. Fa ba felela ba dumalana ka tiro eo, gore e dirwe leng, e dirwe jang, e direlwe kae, go se bape ba ba neng ba gogela go sele, go twe, morero o tsamaile sentle.

Editor's Comment
Molepolole unrest: Urgent attention on missing person cases

From Jakoba's mysterious disappearance on November 9 to the grim discovery of his remains at Mosinki Lands, a gap in the response mechanisms of the police and village leadership has been laid bare. The community's anger is evident, seen in the attack on Bakang Masole, the man found driving Jakoba's taxi and the main suspect, and the subsequent riot. Residents express discontent, citing a troubling trend of missing persons cases often...

Have a Story? Send Us a tip
arrow up