A e tsene ka ntlha tsotlhe

Jaaka gale, re ne ra nna ra etsa phokoje yo Motswana a reng ga a ke a latlha moseselo e le wa gagwe, ra sesela le dithota.

Mme le gale, a re re, fa phokoje ene a a tle a bo a seselela go senya, a jela barui dipodi, a nwela balemi magapu, rona re a bo re sa seselele tseo; re a bo re seselela tse bangwe ba reng ba di rata thata.

Fa re ntse re sesela jalo, ra kopana le polelo ke ele, e supa fa e ne ya re monongwaga ka kgwedi ya Hirikgong, mopalamente Rre Aubrey Lesaso a tshwara diphuthego tsa kgotla kwa Shoshong, Tobela, le Bonwapitse e yotlhe e le metse ya kgaolo ya gagwe. Go utlwala gore gone koo, mafoko magolo a gagwe ya nna gore o tlaa etelela merafe ya metse eo pele ka therisanyo, tirisanyo mmogo, le poifo Modimo. Re re, a go nne jalo, mopalamente a gate sentle, morafe le one o tle o mo sale morago o gata go bonala ka tlhako ya pele e bulela ya morago tsela. Re utlwa gore, mopalamente Rre Lesaso, a se ka a iteba a le nosi, mme a leba le banni ba kgaolo a ba kopa go beela fa thoko dipharologanyo tsa bone tsa sepolotiki mme  ba lekele go tlhabolola metse ya bone. Re nne re tlatse re re, a morafe o tshwaragane, o goge ka kgole e le nngwe ditiro tsa metse di tle di tswelele pele, le bone ba bolelwe ka ditiro tse dintle. A supa fa kgaolo e saletse morago mo ditlhabolong dingwe jaaka ditlamelo tsa botsogo le tshireletsego mme go di kgona e le gore morafe o tshwaragane; o nne bana ba tshipa jaaka Setswana se kgothatsa.

Setswana gape se re, ‘Montsamaisa bosigo ke mo leboga bo sele.’ Go a bonala ka nako ya diphuthego tsele, ya bo e le gone fa bo sele mme ya nna nako ya gore mopalamente a leboge batlhopi ba kgaolo ya gagwe. Ga twe a ba solofetsa fa a tlaa ba emela ka natla, a tiile moko. Go ya ka polelo ele, mafoko ya se ka ya nna a boitumelo fela. Go utlwala gore, ga nna le dingwe tse mopalamente, Rre Lesaso, a neng a bona di sa tsamaya sentle. E le dife tseo? Go kaiwa gore, mopalamente o ne a supa fa a sa dulamane le ka fa ditsela tse di tsenang mo Shoshong di agilweng ka teng. Go kaiwa fa ditsela tse di dirilwe ka ditena mme Rre Lesaso a sa itumelele seo, a kaya fa go aga jaana go sa siamela kgaolo e e tshabelelwang ke merwalela. Go bonala ditsela tse di tlala metsi ka ga go na fa e reng a le mantsi a kgone  go feta teng, go ela, a tswela kwa ntle ga tsela. Mme fa go ntse jalo, tsela e fetoge noka, go se ke go nne monate go e dirisa ka nako ya go le pula. Go bona seemo se, ga twe, mopalamente a kaya fa a na le mogopolo o o pharologanyo le wa go aga ka ditena. Godimo ga tseo, a supa fa a tlaa emela ditsela tsa kgaolo ya gagwe ka dinao ka o na le dithutego tse di faphegileng ka fa mhameng wa ditsela. Re re, a go nne jalo, ngaka e tle e ruswe go beng. Ke gore mopalamente a tle a lebogwe, a bolelwe ke ba kgaolo ya gagwe pele ga a ka bolelwa ke ba sele ka kwa ntle. Ka botlalo seane se, sa re ‘Ngaka e ruswa go beng.’ Go ruswa e le lebogwa, go duelwa, lefoko leo le tswa mo go rufa. E re bana ba rewa maina go twe, Tuelo, yo mongwe go twe, Serufo, mme e bo e le selo se le sengwe, go tshwana.


Ga se ka ga felela foo, a nna a fetela pele mopalamente. Ga twe a supa fa a sa itumelele seemo sa thuto mo Shoshong. Lengwe la mabaka le kaiwa e le gore kwa Shoshong Senior bana ba robala mo malaong a a se nang materase. Mopalamente a kaya fa se, se kgoreletsa maiteko a go ntsha maduo a e leng one sentle. Re utlwa gore, gone fa, Rre Lesaso a solofetsa fa a tlaa leka ka natla go bona gore, sengwe sa dikole tse dikgolwane mo Shoshong se nna le boroko jo e leng jone sentle go namola batsadi mosepele wa go isa bana kwa dikoleng tse di kgakala le legae. Re re, a go nne jalo. Godimo ga moo, re utlwa fa mopalamente a batla go tsosolosa sekole se se ikemetseng sa morafe ka se onetse le mororo se alositse barutegi ba motia mo Shoshong. A go nne jalo, a a boelwa marope a tsosiwe.

E rile re ntse re sesela, ra kopana le Dikgang (Daily News) Hirikgong 22 2020 mme ra sela polelo ele ya diphutego tsa kgaolo ya Shoshong moo. Fa e bua ka sekole se e reng mopalamente o ikaelela go se tsosa, polelo ya re;

‘…..a ikaelela go tsosolosa…..study group ka ke matlota…..’

Ke eo kgang. Leba temana e e fa godimo e mme re utlwe gore a o bona phoso nngwe mo go yone. Fa o bona phoso nngwe, ke efe, ke eng e le phoso, gape o ka e baaakanya jang? Ga re itse gore o tlaa araba jang mme rona phoso re bona lefoko ‘matlota’ ka gore tlhaka e nngwe mo go lone e leng ‘l’ e latlhegile. Re re, a tlhaka eo, e tsene ka ntlha tsotlhe mo go ‘tlo’ jaaka go dirilwe, le mo go ‘ta’ gore e nne ‘tla’ mme lefoko lotlhe le felele e le matlotla e seng matlota. Go siame.

Editor's Comment
A Call For Government To Save Jobs

The minister further shared that from the 320 businesses that notified the Commissioner of Labour about their plans to retrench, 20 were acceded to, which resulted in 204 workers being retrenched during April 2020 and July 2021.The retrenchments were carried out while the SoE was in place, meaning the companies that succeeded must have had solid reasons, despite the strict SOE regulations imposed on businesses to not retrench. We are left with...

Have a Story? Send Us a tip
arrow up