O rile o motona Mosekiwa

MOKOBAXANE: Israel Ndlovu wa dingwaga tse di masome a mabedi le boraro (30) yo a tlhogeng kwa Palapye mme a nna mo motseng wa Mokobaxane mo kgaolong potlana ya Boteti, e rile ka Labone a opaopa diatla fa pele ga ga Mmakaseterata wa Letlhakane, Queen Moanga, a kopa kgaboeledi gore lekgotla leo le mo itshwarele mo molatong o a o lebisitsweng wa go tlhakanela dikobo le mosetsana wa dingwaga tse di kwa tlase ga lesome le botlhano, wa motse wa Mokobaxane

Naledi e tshegeditse leina la motswasetlhabelo ka mabaka a go dibela seriti sa gagwe ka e bile e le moithuti wa Mopipi JSS. Go senogile mo tshekong gore ga twe mosekisiwa o ne a ipiletsa matshwenyego ka kgwedi ya Moranang e le supa mono ngwaga kwa Mokobaxane, fa a ne a dirisa mosetsana yoo botlhaswa mo go tsa tlhakanelo dikobo ntswa gape e le ntsalae thoothoo.

E ne ya re ka bosheng jaana mosekisiwa  a fiwa sebaka sa go bitsa mosupi wa gagwe jaaka a ne a boleletse lekgotla go le pele, mme a simolola go shebasheba ka mosupi wa gagwe a ne a seyo. A dira jalo ka go leka go tlhalosetsa lekgotla gore ke eng fa mosupi yo a neng a re o tla mmitsa a ne a seyo mo lekgotleng mme tlhaloso ya gagwe ya bo e le mo go tweng maithamako a maithamako.

Mosekisiwa yo o neng a lebega a tshwenyegile mo maikutlong, o ne a fetola puo ya gagwe mme a simolola go inanatha.


O ne a tshwara fa le fale a bolelela lekgotla gore moithuti yoo wa Mopipi JSS e ne le moratiwa wa gagwe, a re mo tshekong ga a ise a ko a ganetse gore o tlhakanetse dikobo le mongongoregi, fela a gatelela gore o tsere dikobo jalo ka ntlha ya gore mongongoregi e ne e rile go le pele a seka a mmolelela nnete, ka a ne a mmoleletse gore o na le dingwaga tse di fetang lesome le borataro.

Fa go ntse go reeditswe mafoko ao, mosekisiwa o ne a fetola leleme ka bofefo mme a kopa lekgotla gore le mo itshwarele ka e le lantlha a dira molato mo botshelong jwa gagwe. Fela Mmakaseterata Moanga o ne a nna bofefo go mo gakolola gore a se ka a bua mafoko mangwe ka e se nako ya katlholo kgotsa ipobolo.

E re dikgang di eme jalo, mo mafokong a gagwe a tshoboko, motsamaisa tsheko e leng Sub-Inspector Matengu wa kampa ya Orapa, o ne a naya lekgotla mabaka a a ka dirang gore le bone mosekisiwa molato.

O tlhalositse gore e le ba bosekise ba biditse basupi ba le batlhano ba ba akaretsang motswasetlhabelo, mmaagwe motswasetlhabelo, ngaka le ba bangwe, ba botlhe ba ntshitseng bosupi jo bo nonofileng kgatlhanong le mosekisiwa. A re mo godimo ga seo mosekisiwa, yo o neng a fa bosupi jo bo sa ikanelwang ka nako ya tsheko, o dumetse ka pelo yotlhe gore o tlhakanetse dikobo le mongongoregi. A re ka jalo ba bosekise ba dirile tiro ya bone ka matsetseleko mme mosekisiwa o tshwanetse go bonwa molato. Katlholo e tla ntshiwa ka kgwedi ya Mopitlo e tlhola boraro ka 2016.

E ntse e le kwa lekgotleng leo, Rre Obonetse Boenyana wa dingwaga tse 33 yo o tlholegang kwa Motlhabeng mo Letlhakane, ga a ipona molato mo molatong o a o lebisitsweng wa thubetso ebile a re o tla ikemela mo tshekong eo. Ga twe mosekisiwa o latofaletswa go thubetsa mme mongwe (leina lelobilwe ke Naledi) mo kgotleng ya Sekwe ka kgwedi ya Mopitlo e le 30 ka 2010.

 Modiri wa DEBSWANA e leng Ookeditse Lenganani a re ene o tla thapa mmueledi ka a lebisitswe molato wa go kgweetsa koloi a itontetse bojalwa. Tsheko e tsamaisiwa ke Aaron Serumola wa maemo a sejane.

Editor's Comment
Escalating fuel prices cause panic

Nowadays it is not uncommon to purchase an item for a certain commodity and return to the shops in a week, to find the same item has gone up by a significant amount of money.Botswana Energy Regulatory Authority (BERA) last week announced yet another fuel price increase, which follows yet another increase that came into effect on March 29. Hardly two months later on May 12 boom, BERA announced yet another increase, which came into effect at a...

Have a Story? Send Us a tip
arrow up