Ntwa ya CELIAT e tswelela gompieno

No Image

Liki ya motshameko wa thenese ya tafole(PingPong) ya BTTA e e rotloediwang ke kompone ya ditsakago le dikgophi ya CELIAT e e tsweletseng pele e ntse e thatafalela pele mafelo a beke nngwe le nngwe jaaka batshameki ba banna le basadi ba lwa ka gotlhe go gwetlha bosimega jwa ngwaga eno.

Etla a re gompieno mo metshamekong mengwe e e thata Matshediso Osi a thulane le Tshepiso Rebatenne le Boitshwarelo Butale.

Kwa setlhoeng sa loko ya banna go kokoretse Thobo Matlhatsi, a latelwa ke Bonolo Mabote, ba botlhe ba tshamekileng ga rataro,  fa basadi bone ba gogwa pele ke Boitshwarelo Butale, a longwa serota ke Tshepiso Rebatenne ba ba setseng ba tshamekile ga tlhano.  Metshameko yotlhe e bonala e le botlhokwa thata mo batshameking botlhe ka ba tlhaloganya sentle gore phenyo e ka ba baya mo seemong se se botoka thata sa go ka nna gaufi thata le go ka rwala korone ya bosimega. Se jaanong se dira gore liki ya monongwaga e nne thata le go natefa ka go supiwa kitso le maitemogelo a a kwa godimo ke batshameki ba ba neng ba felela mo maemong a borobabobedi mo go tlhomaganeng ga bone go ya ka tshameko ya bone.

Editor's Comment
Happy Independence!

We are 56 years old and what do we have to show for it? Looking at where Botswana started and where it is today, there are a lot of developments, but whether the developments match the number of years we have enjoyed as a country is a topic for another day.The fact that cannot be denied is we have seen major developments, but we are still lacking in several pertinent areas.Our beautiful country imports almost everything. We import fuel, food,...

Have a Story? Send Us a tip
arrow up