Ntwa ya CELIAT e tswelela gompieno

No Image

Liki ya motshameko wa thenese ya tafole(PingPong) ya BTTA e e rotloediwang ke kompone ya ditsakago le dikgophi ya CELIAT e e tsweletseng pele e ntse e thatafalela pele mafelo a beke nngwe le nngwe jaaka batshameki ba banna le basadi ba lwa ka gotlhe go gwetlha bosimega jwa ngwaga eno.

Etla a re gompieno mo metshamekong mengwe e e thata Matshediso Osi a thulane le Tshepiso Rebatenne le Boitshwarelo Butale.

Kwa setlhoeng sa loko ya banna go kokoretse Thobo Matlhatsi, a latelwa ke Bonolo Mabote, ba botlhe ba tshamekileng ga rataro,  fa basadi bone ba gogwa pele ke Boitshwarelo Butale, a longwa serota ke Tshepiso Rebatenne ba ba setseng ba tshamekile ga tlhano.  Metshameko yotlhe e bonala e le botlhokwa thata mo batshameking botlhe ka ba tlhaloganya sentle gore phenyo e ka ba baya mo seemong se se botoka thata sa go ka nna gaufi thata le go ka rwala korone ya bosimega. Se jaanong se dira gore liki ya monongwaga e nne thata le go natefa ka go supiwa kitso le maitemogelo a a kwa godimo ke batshameki ba ba neng ba felela mo maemong a borobabobedi mo go tlhomaganeng ga bone go ya ka tshameko ya bone.

Editor's Comment
Molepolole unrest: Urgent attention on missing person cases

From Jakoba's mysterious disappearance on November 9 to the grim discovery of his remains at Mosinki Lands, a gap in the response mechanisms of the police and village leadership has been laid bare. The community's anger is evident, seen in the attack on Bakang Masole, the man found driving Jakoba's taxi and the main suspect, and the subsequent riot. Residents express discontent, citing a troubling trend of missing persons cases often...

Have a Story? Send Us a tip
arrow up