�No more intshwarele boso� � Makgophe

Bakgweetsi ba tla a tshwanelwa ke go tlhwaafalela go kgweetsa ka manontlhotlho ka jaanong badira melato botlhe mo ditseleng ba sena go itshwarelwa ka ramapodise a bolela fa melao le nako ya dituelo e fetogile. A gatelela gore gago sa tlhole go tla a nna le bo intshwarelo boso jaaka go ntse go diragala mo dingwageng tse di fetileng.

Ramapodise, Keabetswe Makgophe, erile a bua kwa tshimolodisong ya letsholo la malatsi a masome marataro a twantsho dikotsi tsa tsela le borukutlhi a bolela fa bakgweetsi bangwe ba sa itshware sentle mo ditseleng, mme gantsi ba sa obamele matshwao a tsela. A re se ga se mo itumedise gotlhelele ka go kgweetsa botlhaswa mo ga bone go felela ka dipalo tse di kwa godimo tsa dikotsi tsa tsela, tse dingwe tsa tsone di tlogelang batho ka dikgobalo tse di masisi, fa gongwe bangwe ba tlhokafetse.

Makgophe a re dikotsi tsa tsela, bogolo jang tse di gapang matshelo di a tshwenya, eleng seo go leng botlhokwa thata gore bone e le sepodise ba eme ka dinao go emelana le tsone go tlhomamisa gore di a fokotsega. A tlatsa ka gore mme kana gore di fokotse le gone go fela gotlhelele, mapodise ga a kake a kgona a le nosi, eleng seo go tlhokafalang gore bakgweetsi botlhe ba rwale maikarabelo a go di lwantsha le bone ka dinako tsotlhe.

Editor's Comment
CoA brings sanity to DIS/DCEC long-standing feud

This decision follows the raiding of the office of the former Director General of the DCEC, Tymon Katlholo early 2022 and his staff officer by the DIS operatives who reportedly took files that they had targeted.After all back and forth arguments, the CoA has set the record straight giving an invaluable lesson to the DIS that it was no super security organ and it does not have any powers to cogently supervise other security organs including the...

Have a Story? Send Us a tip
arrow up