Mugabe o kolota moswi Moshibidu terekere

Kgosi Puso Gaborone wa Batlokwa yo gape eleng Monnasetilo wa Ntlo ya Dikgosi a kgothatsa le go rotloetsa Kgoshi Moapare IV ka tiro ya bogosi.
Kgosi Puso Gaborone wa Batlokwa yo gape eleng Monnasetilo wa Ntlo ya Dikgosi a kgothatsa le go rotloetsa Kgoshi Moapare IV ka tiro ya bogosi.

Gantsi fa motho a ka tlhokafala a kolotiwa ke mongwe, bogolo jang fa sekoloto seo se ne se itsiwe ke bobedi jo fela, yo o kolotang o kgona go ingobaya fela a sa bolelele ope le fa e le bamasika gore o kolota moswi, bogolo jang fa e le madi a mantsi kgotsa dikgomo.

Se mme gase se tautona wa Zimbabwe, Robert Mugabe, a dumelang mo go sone. Ke sone se erileng ka Mosupologo kwa bokopanong jwa ditautona le mebuso ya lekgotla la mafatshe a kgaolo ya Borwa jwa Aferika (SADC) a bolela fa (Zimbabwe) a kolota moswi kgosikgolo ya Batlokwa Moshibidu Gaborone tshukudu ya temo kgotsa terekere.

Fa a palama serala go rola mafoko a bodulasetilo jwa lekgotla le la SADC, tautona Mugabe yo e neng e le modulasetilo ka nako eo, o ne a bua thata ka fa lekgotla la SADC le simolotseng ka teng, a bolela fa tautona wa pele wa lefatshe la Botswana, Sir Seretse Khama, a ne a nna le seabe se se botlhokwa thata mo go eteleleng lekgotla leo.

Editor's Comment
Shame on BotswanaPost, like-minded employers

Just recently, the Manual Workers Union successfully interdicted BotswanaPost from implementing new terms and conditions of employment for its members without the union’s knowledge.The union then took the BotswanaPost to court seeking to stop the postal parastatal from implementing terms and conditions of the workers who fall under their membership without being involved on their behalf.In his ruling, Justice Isaac Bahuma of the Gaborone...

Have a Story? Send Us a tip
arrow up