Motshela le mogare o kopa tiro

Onkemetse Louis
Onkemetse Louis

MOTLHABENG: Monna mongwe wa dingwaga tse di masome a mabedi le borobabobedi kwa lefelong le le bidiwang Motlhabeng kwa Letlhakane mo kgaolong ya Boteti, Onkemetse Louis, yo o tsheleng le mogare wa HIV, a re motlha o gorogile wa gore a kope thuso mo pusong, dikompone tse di ikemetseng ka nosi le batho ka bongwe ka bongwe gore ba mmatlise tiro, le fa e le ya nakwana fela gore a tle a kgone go lepalepana le dikgwetlho tse a lebanyeng natso tsa go nwa dipilisi tse di ritibatsang mogare.

Louis yo e leng motho wa letso la Sesarwa kwa Motlhabeng o ikuetse jalo mo bekeng  e e fetileng fa Naledi e ne e jetse nala kwa lefelong leo. E rile fela fa a lemoga Naledi, Louis, a simolola go putsaputsa dikeledi,  fa ka legano a punpunyolola kutlobotlhoko e e mo pelong ya gagwe. A re o fa gare ga dinaka tsa kukama ka ntlha ya gore o tshela le mogare mme a sa bereke. O tlhaloseditse Naledi gore ke  ngwaga wa bobedi a ntse aa nwa diritibatsi e bile o ikamogetse fela sentle mme molato wa kgeleswa  ke gore o nwela dipilisi mo tlaleng ka ntlha ya gore ga a bereke. Onkemetse yo o feletseng ka lekwalo la  bone fela kwa sekoleng se sepotlana, a re o batla tiro nngwe le nngwe letsatsi le letsatsi mme go a pala, ka le kwa go yone Ipelegeng tota a sa kgone go thapiwa ka ntlha ya bontsi jwa batho ba motse wa Letlhakane.

A re o tshelela mo tshotlegong e e matlho mahibidu, ka le jone bonno jwa gagwe tota e se jwa sepe. O nna mo mogoafatsheng o o dirilweng ka dipolaseteke. A re o  kile a ya go ikuela  kwa  go ba boipelego mme ba mo gakolola go batla tiro ka a santse a ikutlwa. Le fa go ntse jalo, Onkemetse a re ga se gore o lelela go phakisiwa dijo tsa ba boipelego mahala, o a tlhaloganya fela o kopa gore a batlisiwe tiro ka e bile a na le bana ba le babedi, ba le bone ba sotlwang ke tlala botlhoko. A re go bolawa ke tlala moo go ama botsogo jwa gagwe ka a nwela dipilisi mo tlaleng mme a ikutlwe a tlhaela gotlhelele. ‘’Kana mo malatsing ano fela fa ke sena go nwa dipilisi ke a kgwa mme seo se dira gore dipilisi di seka tsa bereka sentle mo mmeleng. Tlhe batho ke kopa thuso le fa ke le Mosarwa jaana, tsweetswee,’’ ga bua Onkemetse a rothisa keledi.

Editor's Comment
CoA brings sanity to DIS/DCEC long-standing feud

This decision follows the raiding of the office of the former Director General of the DCEC, Tymon Katlholo early 2022 and his staff officer by the DIS operatives who reportedly took files that they had targeted.After all back and forth arguments, the CoA has set the record straight giving an invaluable lesson to the DIS that it was no super security organ and it does not have any powers to cogently supervise other security organs including the...

Have a Story? Send Us a tip
arrow up