Modise o tlaa atlholwa kgotla kgolo

ORAPA: Modise Kgongwane, o emetse katlholo ka kgotla kgolo ya ditsheko ya Francistown, morago ga gore lekgotla la ga mmakaseterata la Letlhakane kwa Boteti le tlhalose gore katlholo ya tsheko ya gagwe e tla ntshiwa ke kgotla kgolo ya ditsheko.

Mmakaseterata Queen Moanga e boletse jalo ka Labone wa beke e e fetileng gore  Kgongwane wa dingwaga tse di lesome le borobabongwe (19), o mo bothateng jo bo seng kana ka sepe gonne o lebisitswe molato o le mongwe wa go tlhakanela dikobo le mosetsana  wa dingwaga tse di kwa tlase ga tse di letlelesegang. Go ya ka bosekisi,  mosekisiwa o latofaletswa go tlhakanela dikobo le mosetsanyana mongwe wa dingwaga tse di kwa tlase ga lesome le boratarao (16) kwa moepong wa Orapa mo ngwageng o o fetileng. E ne ya re fa mosekisiwa a ntse disanyana fa pele ga lekgotla la ditsheko la Letlhakane, mmueledi wa gagwe e leng Rre Mompati Mokwena, a kgaratlha  thata mo puong ya gagwe ka mabaka a go leka go inola mosekisiwa mo molatong o.

Le fa go ntse jalo, motsamaisa tsheko yo e neng e le lepodisi la maemo a sejane go tswa kwa kampeng ya Orapa, Mpho Basebi, le ene o ne a ipapanne ka basupi go leka go bontsha lekgotla leo gore mosekisiwa o dirile molato o a tshwanetseng go o otlhaelwa. Ditlhase tsa  ngangisano di ne tsa tlola phetelela mo lekgotleng fa mmueledi yo o tumileng kwa kgaolong ya Legare, Mompati Mokwena, a ne a tlhokoditse leleme mme a sobotla basupi ba puso ka dipotso tse di thata mme le bone ba bo ba ipaakanyeditse go di araba ka tlhoafalo. Tsheko e ne ya thuthafalela pele mme ga tlhalosega jalo gore mosekisiwa  le mo tswa setlhabelo ba ne ba tlhakanela dikobo mo makgethong a le mararo mo malatsing a a farologanyeng.

Editor's Comment
GBV: The big elephant in the room

Sadly, the country seems not to have proper tools and the extent to which women and the girl-child are being abused is not adequately measured.Almost every week there are reports of women being attacked by their significant others and while men are attacked as well, women seem to be more on the receiving end.On May 24, 2023 news broke that a woman who was receiving support from the Botswana Gender-Based Violence Prevention Centre in Gaborone, was...

Have a Story? Send Us a tip
arrow up