Letagwa le sokologile

NGABENGAO: Ditshwanelo Tshuparelo wa dingwaga tse di masome a mararo le bongwe (31), wa kgotla yoora Tawana kwa Letlhakane, ko kgaolong ya Boteti, o kgwile lethe, mme a re le fa go twe dilo, o lapisitswe ke botagwa jo bo feteletseng ka go mo utlwisa bothitho jwa lebokoso lwa kgotlatshekelo.

Tshuparelo a re bojalwa bo mo dirisitse phoso e tona a bo a lebanwa ke tsheko; ka jalo o tlogetse bojalwa gotlhelele e bile o tsere tshwetso ya go ineela mo Modimong  gore a tle a bone  poloko ya bosakhutleng.

Tshuparelo o ikanne jalo morago ga go bonwa molato ke lekgotla  la Setswana la Letlhakane, kgwedi eno e tlhola lesome le botlhano, mo tshekong e e neng e reeditswe  ke  kgosi Tikologo Supang, ka a ne a lebisitswe molato wa go tsena mo lelapeng la motho kwa ntle ga tetla kgatlhanong le temana ya bo 305 ya phenale khouti. Mosekisiwa  o ne a ipona molato  a bo a bolelela lekgotla gore o ne a nole bojalwa phetelela, mo a neng a felela  a sa itlhaloganye  a bo a iphitlhela a dirile molato ka ntlha ya jone botagwa. Go ya ka mabaka a tsheko e e neng e tsamaisiwa ke Constable Mogomotsi Pompi wa sepodisi sa Botswana, e rile mo bosigong jwa kgwedi ya lwetse e tlhola lesome le boraro, ga twe mosekisiwa, o ne a tsena mo lelapeng  la  ga mme Kelesitswe Gabaikanngwe yo ba sa itsaneng gotlhelele. Ga twe mosekisiwa o ne a tsena jalo mme a simolola go kokota le go batla go tsena mo ntlong e mongongoregi a neng a robetse mo teng a na le monna wa gagwe.

Editor's Comment
A woman’s right to choose: Or is it?

Here in Botswana, we have many single-parent households, mostly female-led, so what does that suggest? That some fathers choose to ditch the responsibility of caring for their children and leave them to the ones who carry them during pregnancy to do the heavy lifting.Of course, in other dynamics, there are instances where the father wants to keep the baby and the would-be mother does not want to, hence the saying ‘whose body is it anyway’.In...

Have a Story? Send Us a tip
arrow up