Lenyora, lefifi di supuditse motlotlegi Ngaka Butale

No Image

Mo go nngwe ya diragalo tse di sa tlwaelesegang mo lefatsheng la Botswana, bogolo jang mo palamenteng, palamente ya mariga e ne ya bulwa ka mokgwa o o haphegileng jaaka banna ba badisa dikgago ba ne ba bidiwa le go laelwa go mekameka go suputsa le go ntsha le go latlhela mopalamente wa phathi ya kganetso ya Sekhukhu(UDC) Dr Phenyo Butale kwa ntle jaaka a ne a leka go re go buiwe ka seemo se se maswe sa metsi le lefifi le le ntshonhtso ka ntlha ya tlhaelo ya motlakase.

Batswana ba setse ba tshelela fela mo tshotlegong le letlhoko la ditlamelo le ditirelo tse di botlhokwa mo matshelong a bone ka e a re fela motho a ntse a re o apeile ka setofo sa motlakase a hakgamale fela go setse gore tshoo, fa gongwe a bone fela ka phaletshe kgotsa ting e ntse e gema a ntse a re o a fudua. Fa gongwe ga a setse a hagile a re e a kgabakgaba, motlakase o time a santse a le kgakala le pitsa, e re a re o tla go e tlhola a fitlhele dijo tse di ka se jeweng le yone ntsa ya mokashe tota.

Lefifi le le ntshontsho le, le dirwa ke gore go na le bothata jwa motlakase fela jo bo ntsi, mo le bone bo radikgwebo ba setseng ba tshela fela ka ditatlhegelo ka ntlha ya go sa kgoneng go reka dijo tsa seramem kgotsa fa ba di rekile di senyega ka ntlha ya go tima kgapetsakgapetsa le gone sebaka se se leele ga motlakase.

Editor's Comment
Bravo police for prompt action

It is also hurting that whilst we all know that the Botswana Police Service (BPS) is charged functionally with the duties to investigate all forms of crime, some locals have resorted to taking the law into their own hands. It is very wrong to do that. There is also a possibility that one may wrongfully take the life of a person in the process, unless it is a justifiable case of self-defence. Recently, in the city of Francistown, some locals found...

Have a Story? Send Us a tip
arrow up