Kgaisanyo ya Builders e a gola Ramaabya

Kgaisanyo ya metshameko ya batshameki ba ba botlana ka go farologana e e rotloediwang ke kompone ya ditsakago ya Builders World ya Mochudi e ntse e golela pele jaaka dipalo tsa ditlhopha le batshameki di oketsega ngwaga le ngwaga.

Go ya ka mogolwane wa pele wa lekgotla le le tsamaisang merero ya motshameko wa kgwele ya dinao kwa Kgatleng, yo gape eleng ene a simolotseng kgaisanyo e, Olefile Oliver Ramaabya, are e supa kgolo le tlhabologo e e nametsang. A re fa ba simolola kgaisanyo ka thotloetso ya Builders World ya Mochudi, ba bo ba itebagantse fela le motshameko wa kgwele ya dinao ya basimanyana ba dingwaga tse di kwa tlase.

O boletse gore se se ne sa ba thusa thata go bona jaanong ditlhopha tsa diliki tsa Kgatleng di tlhwaafalela go simolola ditlhopha tsa batshameki ba dingwaga tse di kwa tlase ga lesome le bosupa, tse di neng tsa ngoka basimanyana ka dipalo tse dintsi thata. A re o ikutlwa a le motlotlo  ka se se thusa thata go simolola bana ba sale bannye gore ba gole ba itse motshameko wa kgwele ya dinao. Ramaabya o boletse gore e ntse e le ka thotloetso ya kompone ya Builders World, ba ne ba kgona go simolola ditlhopha tsa basetsanyana, se e ntse e le go supa kgolo le kgatelopele, mme morago ga akarediwa le metshameko e mengwe jaaka Soobolo le bolibolo.

Editor's Comment
A step in the right direction

That is indeed a welcome development, especially looking at the fact that the manual way of doing things is slowly disappearing and competency in the use of computers and other digital gadgets has become a must.The simple way of looking at it is just an example that almost all companies have gone completely digital and school leavers will be better placed after leaving school, because they will already be familiar with the use of computers.The...

Have a Story? Send Us a tip
arrow up