Jwaneng o nkga a re phuu!

Ratoropo Tsietsi Oodira
Ratoropo Tsietsi Oodira

JWANENG- Toropo ya Jwaneng e tswa dingwageng tsa maloba ka tshimologo ya yone e aparetswe ke dikgang ka go farologana, dingwe ele tsa bo maipafela.

Go nkga ga toropo e, e nnile kgang ya moruthuta kwa bokopanong jwa khansele ya Jwaneng bosheng, jaaka Makhanselara a ne a ntsha matshwenyego ka seemo se. ba supileng fa se sa ba itumedise, molato ele koporase ya metsi ya WUC e ba reng ga e a tlhwaafala. Ratoropo Tsietsi Oodira-Kwenje le ene o ne a supa fa a swabisiwa ke go sa tsibogeleng ga seemo se ke WUC. O ne a solofetsa Makhanselara ka ene fa atla ikopanya le bogogi jwa koporase e, ka gape e lebane le go gopa metsi a a leswe, tiro a gompieno ba simolotseng go e duedisa. “Go makgetho ale mantsi ke leka go itshwaraganya le bone ka maikaelelo a go ba laletsa gotla go begela khansele ka seemo se, mme ga go nko e tswang lemina,” Kwenje a tlhalosa jalo. WUC ene e seo kwa khanselelng go ikarabela ka seemo se.

Monko o wa toropo e ya diteemane o o utlwa fela fa o goroga o tswa ntlheng ya Kanye. “A mme gone seemo se se siametse toropo ya go tshwana lee, e e tumileng ka diteemane tsa tlhwatlhwa e e kwa godimo lefatshe ka bophara, ya nna potso e Makhanselara aneng a ipotsa ka go latelana ga bone. Baagi le bone ba tsholeditse diatla ka go phephetha ga metsi a a leswe a.

Editor's Comment
Bravo, Matlala JSS for recognising employees!

Last Friday, Matlala Junior Secondary School (JSS) in Tlokweng did just that – they organised an event to honour their teachers and support staff. This gesture is truly commendable, as teachers occupy a pivotal role in the lives of our children.To be completely candid, teachers are the ones who shape our children from a very tender age, investing a significant amount of time in their growth and development. It's not uncommon to hear parents...

Have a Story? Send Us a tip
arrow up