Ditlhopha di ikana ka tintibane!

No Image

ORAPA: Ditlhopha tse di tumileng ka go jesa babogedi monate mo motshamekong wa kgwele ya dinao ya bomme kwa kgaolong potlana ya Boteti e bong Orapa All Stars le Tawana Top Girls, tsatsi jeno di ikanelana jaaka makawana a eletsa go dumelwa ke kgarejwana ya marata go lejwa; sengwe le sengwe sa tsone se ikana ka tintibane! gore e le ruri mo ngwageng ono se tsile go fetoga mmampodi wa thonamente e e rategang thata koo e e bidiwang ‘’MOTHER OF ALL.’’

Go ikanelana kgaboeledi ga ditlhopa tseo go diregile mo bekeng e e fetileng, fa legakabe la dikgang, Naledi, e ne e etetse koo ka mabaka a go lekola gore go tsamaya tsamaya jang mo mererong ya kgwele ya dinao ya bomme kwa Boteti.

Ka nnete Naledi e ne ya fitlhela batshameki ba ditlhopha tsoo pedi ba le malala a laotswe jaaka taola ya sejaro, ba tlhalosa fa ba itomile dipounama tsa tlase gore phenyo e wele ntlheng ya bone. Seo ruri ba se tlhomamisitse ka go dirisa mafoko a batlapele a a reng dipoo ga nke di tlhakanela lesaka.

Editor's Comment
Our queen: Bring home the crown

Well-wishers gathered at the Sir Seretse Khama International Airport to bid our queen farewell and wish her success as she joins other beauties from around the globe for the coveted crown. Competing in such events is nerve-wracking, and one needs to be fully prepared to stand a chance of making it as a finalist.It is not just about physical fitness; mental state matters too. Unfortunately, sometimes our queens end up facing such fierce...

Have a Story? Send Us a tip
arrow up