Ditlhopha di ikana ka tintibane!

No Image

ORAPA: Ditlhopha tse di tumileng ka go jesa babogedi monate mo motshamekong wa kgwele ya dinao ya bomme kwa kgaolong potlana ya Boteti e bong Orapa All Stars le Tawana Top Girls, tsatsi jeno di ikanelana jaaka makawana a eletsa go dumelwa ke kgarejwana ya marata go lejwa; sengwe le sengwe sa tsone se ikana ka tintibane! gore e le ruri mo ngwageng ono se tsile go fetoga mmampodi wa thonamente e e rategang thata koo e e bidiwang ‘’MOTHER OF ALL.’’

Go ikanelana kgaboeledi ga ditlhopa tseo go diregile mo bekeng e e fetileng, fa legakabe la dikgang, Naledi, e ne e etetse koo ka mabaka a go lekola gore go tsamaya tsamaya jang mo mererong ya kgwele ya dinao ya bomme kwa Boteti.

Ka nnete Naledi e ne ya fitlhela batshameki ba ditlhopha tsoo pedi ba le malala a laotswe jaaka taola ya sejaro, ba tlhalosa fa ba itomile dipounama tsa tlase gore phenyo e wele ntlheng ya bone. Seo ruri ba se tlhomamisitse ka go dirisa mafoko a batlapele a a reng dipoo ga nke di tlhakanela lesaka.

Editor's Comment
CoA brings sanity to DIS/DCEC long-standing feud

This decision follows the raiding of the office of the former Director General of the DCEC, Tymon Katlholo early 2022 and his staff officer by the DIS operatives who reportedly took files that they had targeted.After all back and forth arguments, the CoA has set the record straight giving an invaluable lesson to the DIS that it was no super security organ and it does not have any powers to cogently supervise other security organs including the...

Have a Story? Send Us a tip
arrow up