Ditlhopha di ikana ka tintibane!

No Image

ORAPA: Ditlhopha tse di tumileng ka go jesa babogedi monate mo motshamekong wa kgwele ya dinao ya bomme kwa kgaolong potlana ya Boteti e bong Orapa All Stars le Tawana Top Girls, tsatsi jeno di ikanelana jaaka makawana a eletsa go dumelwa ke kgarejwana ya marata go lejwa; sengwe le sengwe sa tsone se ikana ka tintibane! gore e le ruri mo ngwageng ono se tsile go fetoga mmampodi wa thonamente e e rategang thata koo e e bidiwang ‘’MOTHER OF ALL.’’

Go ikanelana kgaboeledi ga ditlhopa tseo go diregile mo bekeng e e fetileng, fa legakabe la dikgang, Naledi, e ne e etetse koo ka mabaka a go lekola gore go tsamaya tsamaya jang mo mererong ya kgwele ya dinao ya bomme kwa Boteti.

Ka nnete Naledi e ne ya fitlhela batshameki ba ditlhopha tsoo pedi ba le malala a laotswe jaaka taola ya sejaro, ba tlhalosa fa ba itomile dipounama tsa tlase gore phenyo e wele ntlheng ya bone. Seo ruri ba se tlhomamisitse ka go dirisa mafoko a batlapele a a reng dipoo ga nke di tlhakanela lesaka.

Editor's Comment
Reconciliation talks excite Batswana

Many have made it very clear that there is nothing more they would prefer than seeing the two ending their feud and working together for the good of the country.While some Batswana dismissed reconciliatory efforts as a political ploy, many Batswana welcomed the move with open arms because it is obvious that the feud between the president and former president has not been looking good for the country.The misunderstanding that seems to have started...

Have a Story? Send Us a tip
arrow up