Ditlhopha di ikana ka tintibane!

No Image

ORAPA: Ditlhopha tse di tumileng ka go jesa babogedi monate mo motshamekong wa kgwele ya dinao ya bomme kwa kgaolong potlana ya Boteti e bong Orapa All Stars le Tawana Top Girls, tsatsi jeno di ikanelana jaaka makawana a eletsa go dumelwa ke kgarejwana ya marata go lejwa; sengwe le sengwe sa tsone se ikana ka tintibane! gore e le ruri mo ngwageng ono se tsile go fetoga mmampodi wa thonamente e e rategang thata koo e e bidiwang ‘’MOTHER OF ALL.’’

Go ikanelana kgaboeledi ga ditlhopa tseo go diregile mo bekeng e e fetileng, fa legakabe la dikgang, Naledi, e ne e etetse koo ka mabaka a go lekola gore go tsamaya tsamaya jang mo mererong ya kgwele ya dinao ya bomme kwa Boteti.

Ka nnete Naledi e ne ya fitlhela batshameki ba ditlhopha tsoo pedi ba le malala a laotswe jaaka taola ya sejaro, ba tlhalosa fa ba itomile dipounama tsa tlase gore phenyo e wele ntlheng ya bone. Seo ruri ba se tlhomamisitse ka go dirisa mafoko a batlapele a a reng dipoo ga nke di tlhakanela lesaka.

Editor's Comment
Happy Independence!

We are 56 years old and what do we have to show for it? Looking at where Botswana started and where it is today, there are a lot of developments, but whether the developments match the number of years we have enjoyed as a country is a topic for another day.The fact that cannot be denied is we have seen major developments, but we are still lacking in several pertinent areas.Our beautiful country imports almost everything. We import fuel, food,...

Have a Story? Send Us a tip
arrow up