CELIAT e thatafaditse liki ya BTTA � Motswagole

Mookamaedi wa lekgotla la motshameko wa thenese ya tafole la Botswana (BTTA), Kudzanani Motswagole a re thotloetso ya madi go tswa mo komponeng ya kago le le dikgophi ya CELIAT e tsile ka nako e e botlhokwa go gaisa. Ka ke yone e neng ya tlhomamisa fa e ba thusa go simolodisa liki ya motshameko o ngwaga e e fetileng, mme a itumela thata go bona le monongwaga e tswelela gape ka go rotloetsa liki ya bone.

Motswagole a re metshameko yotlhe e tlhokana le thotloetso ya madi le dithoto tse di dirisiwang mo go yone, a re fela jalo le thenese e tshwanetswe go engwa nokeng gore e tle e kgone go gola la bofefo jo bo eletsegang. A bolela gore fa motshameko o na le thotloetso, batho ba tshwanetse go tlhalogana gore batsamaisi le batshameki ba tiya moko thata, mme ba dire ka natla ka ba bona go na le bangwe ba ba tsayang tsia.

Pele ga kompone ya CELIAT e tsena mo motshamekong o go o rotloetsa, go ne go se bonolo go ka simolola liki ya one, a bolela gore keletso ya go dira jalo e ne e ntse e le teng, bothata fela e gone go tlhoka kompone e e ka ba thusang. Bogolo jang ka madi a go ka atswa batshameki fa liki e fela, ka tota ka boammaaruri bafenyi ba tshwanetse go ja mofufutso wa diphatla tsa bone, eleng seo a reng kompone e ya CELIAT e tsile ka nako e e maleba.

Editor's Comment
CoA brings sanity to DIS/DCEC long-standing feud

This decision follows the raiding of the office of the former Director General of the DCEC, Tymon Katlholo early 2022 and his staff officer by the DIS operatives who reportedly took files that they had targeted.After all back and forth arguments, the CoA has set the record straight giving an invaluable lesson to the DIS that it was no super security organ and it does not have any powers to cogently supervise other security organs including the...

Have a Story? Send Us a tip
arrow up