CELIAT, BTTA di nyalane gape

No Image

E ne ya re ngwaga e e fetileng, kompone ya dikago le ditsela ya CELIAT ya tsena mo nyalong e e boitshepho le lekgotla la motshameko wa thenese ya tabole la Botswana(BTTA) go tshwaraganela liki ya motshameko o gore le yone e ngoke batshameki le tatedi e e tlhatswang pelo.

Fela jaaka ngwaga e e fetileng CELIAT e boa gape e tsena mo nyalong le BTTA gape ka maikaelelo a go bona BTTA e tshegetsa liki e nngwe gape, jaaka CELIAT e goroga ka P50,000.00 monongwaga.

Fa go rolwa thotloetso ya madi le gone go simolodisa liki ya monongwaga kwa holong ya metshameko ya lekgotla la metshameko la Botswana (BNSC) beke e e fetileng, mookamela lekgotla la BNSC Falcon Sedimo, o ne a bolela fa go itumedisa go bona dikompone tse di ikemetseng di bona go le botlhokwa thata go thusa mo tlhabololong le kgolong ya metshameko ya lefatshe la Botswana.

Editor's Comment
Bravo, Matlala JSS for recognising employees!

Last Friday, Matlala Junior Secondary School (JSS) in Tlokweng did just that – they organised an event to honour their teachers and support staff. This gesture is truly commendable, as teachers occupy a pivotal role in the lives of our children.To be completely candid, teachers are the ones who shape our children from a very tender age, investing a significant amount of time in their growth and development. It's not uncommon to hear parents...

Have a Story? Send Us a tip
arrow up