Boramabole ba goroga ka dietsele

Setlhopha sa Botswana sa mabole se se neng se ile dikgaisanong kwa Morocco se dirile sentle, ebile bagolwane ba lekgotla la Botswana la mabole (BoBA) ba se gorositse ka boitumelo kwa lebaleng la difofane go se lebogela tiro e ntle ya sone. Botswana e gapile dietsele di le nne, eleng selefera se le sengwe le boronse di le tharo.

Kgaisano e, e ne e ngokile mafatshe a le 19 a a itsegeng thata ka motshameko wa mabole. Moanamisa mafoko wa BoBA, Kenny Maragana, o boleletse Naledi fa go itumedisa go bona lekgotla la gagwe le tsweletse ka go tsenya batshameki mo dikgaisanong tsa mothale o. A re setlhopha sa bone se ne se ipaakantse sentle ka ikatiso le go tsenelela dikgaisano ka go farologana mo gae le kwa ntle jaaka ya Zone IV  kwa lefatsheng la Aferika Borwa.

Le fa batshameki ba sa kgona go gapa kgaisano, kgotsa le seetsele sa gauta, ba motlotlo thata ka batshameki ba bone ka bangwe ba bone ba kgonne go kwadisa maina a bone le la lefatshe la Botswana mo dibukeng tsa mafatshe tsa mabole ka go gapa dietsele tsa selefera le boronse. A  bua gore fa kgaisano e tshwana le e ba tswang mo go yone e, le fa go le botlhokwa thata go gapa dietsele, tota boammaaruri e a bo e le go bona gore batshameki ba siame go le kae go mekamekana le balekane ba bone go tswa kwa mafatsheng a sele.

Editor's Comment
Keep your mask close

Wearing of masks behind closed doors has been mandatory following the government’s August decision that the public was freed from masking in outdoor spaces.According to a press statement from the ministry, all other remaining COVID-19 protocols such as social distancing in schools and requirements for vaccination or PCR tests at ports of entry have also been relaxed.Statistics still show that hundreds still die daily due to the pandemic around...

Have a Story? Send Us a tip
arrow up