Basadi ba ganela banna ka �motlakase�

Fa Morena Jesu Keresete a tshwanelwa ke go tsosa tsala ya gagwe Lazaro morago ga go nna mo lebitleng malatsi a le mane, o bua fa a sa swa a robetse. Mme faa bua jaana gatwe o ne a leba batho ba ba neng ba le foo a bona ditlhaloganyo tsa bone tsa lenyatso. O ne a utlwa botlhoko a ba a rothisa keledi. Fa ba bona dikeledi tsa gagwe gatwe ba ne ba re, “o ne a mo rata thata e le ruri.” Mmega-dikgang wa Naledi TEICHLER RANKOA a re dikeledi tse jaanong di tshologa mo banneng ka se ba reng ke go sotlwa le go kgokgontshiwa ke basadi mo le mokatlase wa lorato ba ba o ba rontshang.

Ba THC Foundation erile go bona banna ba tsholola dikeledi ba lemoga gore ba ora molelo wa dikgong tsa motswere oo fisang thata. Kwa dithuto-puisanyong tsa lekgotla la THC Foundation kwa Mochudi, banna ba ne ba mena diphatla ba bolela fa ba utlwang thata ka fa eleng bakgokgontshi ba basadi ka teng. Ba re go mekgatlho e le mentsi ee sotlang banna le go ba bitsa maina fela a letlhoo. Ba re fa go

tshwarwa se, banna ba kgokgontsha basadi, go tshwarwe gape, e nne yone puo e le ya gore banna ba bogisa basadi le go ba bolaya.

Editor's Comment
CoA brings sanity to DIS/DCEC long-standing feud

This decision follows the raiding of the office of the former Director General of the DCEC, Tymon Katlholo early 2022 and his staff officer by the DIS operatives who reportedly took files that they had targeted.After all back and forth arguments, the CoA has set the record straight giving an invaluable lesson to the DIS that it was no super security organ and it does not have any powers to cogently supervise other security organs including the...

Have a Story? Send Us a tip
arrow up