Ba ba kwa godimo ba itumetse

No Image

Liki e kgolwane ya be MOBILE e setse e gorogile mo bekeng ya bone, mme go lebega ditlhopha tsotlhe di rototse matlho go tlhomamisa gore ga gona sepe se se bonyang go ka jewa. Di gakologelwa gore motho mongwe o kile a re phatsi, ga o bonya o jelwe. Fela, tse dingwe di setse di bontse mme jaaka go boletswe tsa jewa botlhoko. Mmegadikgang wa metshameko wa Naledi, TEICHLER RANKOA, a re fa go nna jaana motho o ka gakologelwa pina ya moopedi wa mmino wa Setswana Maghebula e e reng ‘go jewa batho, ba ba kwa godimo ba itumetse, fa ba ba kwa tlase ba lela, setlhako sa lela’

Mo pineng e ya gagwe ya go jewa batho Maghebula o papamatsa gore bangwe ba itumetse ka ba dirile tiro ya bone. A re ‘re ba jele ba dimpa dimagwata, setlhako sa lela, ba ba kwa godimo ba itumetse, fa ba ba kwa tlase bone ba itumetse.’ Pina e e maleba thata fa go lebiwa ka fa metshameko ya mafelo a beke e neng e ntse ka teng. Setlhopha sa mmamoratwa sa kwa toropong ya Lobatse, Extension Gunners se ile sa leba kwa Selebi-Phikwe go thulana le sa koo sa FC Satmos.

Gunners kgotsa Mapantsula jaaka barati le balatedi ba sone ba rata go se reta, ba ile ba somola ditlhobolo tsa bone ba hulakaka benggae, Satmos ka dinno di le tharo go lefela, kgotsa ka e le mapantsula go ka twe ba ile ba somola dikoni ba tlhabakaka le go tsatsanka ka tsone tirii holes. Phenyo e ne ya tlhoma Gunners kwa godimo ga loko ka dintlha di robabongwe ka Matlhatso. Mme se sa itumedisa barati le balatedi ba setlhopha se thata ba opela bosigo jotlhe jwa Matlhatso go fitlha gompieno.

Editor's Comment
Keep your mask close

Wearing of masks behind closed doors has been mandatory following the government’s August decision that the public was freed from masking in outdoor spaces.According to a press statement from the ministry, all other remaining COVID-19 protocols such as social distancing in schools and requirements for vaccination or PCR tests at ports of entry have also been relaxed.Statistics still show that hundreds still die daily due to the pandemic around...

Have a Story? Send Us a tip
arrow up