A re se lebale

Batswana ka go farologana ba a tle ba lele ka gore metse ya bone e saletse kwa morago, ga e na ditlhabololo. Bangwe ba re, metse e mengwe e tshwana le motse mongwe, o baopedi bangwe ba reng ke Jerusalema yo mosha, e a benya, e phatsima dinaledi, fa wa bone one o le lefifi.

Ba a bo ba raya gore, metse eo, e na le motlakase, fa mo ga bone gone motlakase o se yo.  Ba bangwe ba re, ba tshela ka go kolobetsa kgokgotsho ka mathe; ke gore, motse wa bone ga o na metsi, ba bolawa ke lenyora. Bangwe ba re mo ga bone ga go na ditsela, mo go leng teng, ke mebilana fela. Bangwe fale ba re ga ba na dikole, bana ba rutelwa ka fa tlase ga ditlhare. E re puso e araba e re, tse tsotlhe ke ka gore, ga go na madi, kana, mo go leng teng ga go ka ke ga kgona go dira dilo tsotlhe nako e le nngwe. Go twe, batho ba se itlhoboge, ba nne ba solofetse gore, nako nngwe, sengwe se tlaa dirwa. Batho ba lete, mme bangwe ba felele ba letile lefifi. Ba bangwe go se ke go nne jalo, bone e re morago ba bone sengwe.

Gompieno re utlwa fa kwa Serinane, mo kgaolong potlana ya Letlhakeng, go agiwa madirelo a molora, se, e le tsela nngwe ya go tlhabolola motse oo, le kgaolo e o mo go yone. Re utlwa gore, e rile ngogola mopalamente wa kgaolo ya Lephepe-Letlhakeng, a tshwere phuthego kwa Serinane, gone kwa madirelo a agiwang teng, molaodi wa kgaolo potlana ya Letlhakeng a bolela fa madirelo ao, e le mangwe a madirelo a matona mo motseng oo, le mo go yone kgaolo, e bile e le one a mohuta oo fela lefatshe leno lotlhe. Mme fela, go bonala madirelo a, a ne a se ka a agiwa, a felela nako e le nngwefela. Ga twe kwa phuthegong eo ya mopalamente, morafe o ne wa lela ka gore, ka nako eo, madirelo a ne a se na motlakase, a se na metsi. Go bolelwa gore, e rile go araba selelo se, molaodi wa kgaolo a bolela fa metsi le motlakase di ne di le gaufi le go goroga ka go ne go setse go kopanywe le ba lephata le le lebanyeng gore tseo di tle di bonale.

Godimo ga gore ka nako ele, madirelo a ne a se na metsi le motlakase, re utlwa fa gape a ne a direla kwa sekoleng mme morago ga tla mogopolo wa gore a agelwe ntlo ya one a le nosi koo. Ga re itse sentle mme gongwe se, e ne e le gone go tshaba gore lerotse la makopo ga le na kgodu.  Polelo ya re, madirelo a huduga koo, a ya kwa diofosing ya boipelego. A a tlaa nnela koo ruri, kgotsa, a tlaa boa a huduge gape, ga re tse ga re itse, polelo ga e tlhalose sepe. Mme one madirelo a, a bonala a tlaa thusa morafe wa Serinane le kgaolo yotlhe ka eng? Re setse re utlwile fa madirelo a, e le madirelo a matona a kgaolo eo. Mo go raya gore, morafe koo, o ka ipelafatsa ka one gore, le bone, ke batho, puso e ba gopotse ya ba direla sengwe se sentle thata.  Go sale foo, re dumela gore, fa madirelo a a ka itshetlela, a tlhomama, a nna one tota, a tlaa thusa batho go bona ditiro mme se, se tokafatse matshelo a bone, fela jaaka go twe molaodi o ne a kaya ka nako ele. Godimo ga seo, re dumela fa madirelo a, a tlaa kgaolela batho mosepele, a ba fokoletse ditshenyegelo tsa go palama, ba ya go reka melora kwa mafelong a a kgakala le bone jaaka Letlhakeng. Tse, e ka nna tsone monate, mosola, wa madirelo a Serinane.


Polelo ya madirelo a, re e tlelwa ke Dikgang (Daily News) Fa e bua ka fa morafe o neng o lela ka teng gore madirelo ga a dirwa a wela, Dikgang (Daily News ) Phatwe 2 2018 ya re;

‘…..ba supa fa motlakase le metsi e le konokono ebile di kgoreletsa tswelelo pele…..’

Re tlaa nna re re, bala temana e re e nopotseng e sentle mme mo go yone, o tlaa bona lefoko ‘ebile.’ Lefoko le, le dirisitswe gane mo polelong ele ya madirelo a molora kwa Serinane mme le sa dirisiwe sentle. Phoso ke eng? Phoso ke gore, lefoko le, le ka bo le kgaogantse mafoko a a mo go lone mme boemong  jwa  seo, la a kopanya.  E, ke phoso e e setseng e kiie ya direga mme ra bua ka yone gore, lefoko le, ga le kwale jalo. Morago ya nna ya tla, mme ra se ka ra itsapa, ra nna ra leka go supa gore tota lefoko le, le tshwanetse go kwalwa jang. Go ntse ga go siame. Gongwe o tlaa hakgamala, o botse gore, gone mme re kwale jang. Re setse re buile gore, fela jaaka go tle go direge le ka mafoko a mangwe, lefoko le, le kopantse mafoko a mabedi a a ka bong a kgaoganye.

Go tserwe ‘e’ a kopanngwa le ‘bile’ ga dirwa ‘ebile.’ Re a tle re re, fa re bala, go tlaa balega e ne e kete re kwadile sentle mme tota e se gone. Jaaka re setse re kaile, go kwala sentle, ke gore, fa godimo fale, temana ele e re, ‘……ba supa fa …..e le konokono e bile di kgoreletsa…..’ Jaana, re tlaa bo re kwadile sentle thata, re tswerefetse; re kwadile ka botswerere. Jaanong, a re se lebale, ke gore, re se ka ra lebala gore lefoko ‘e bile’ ke mafoko a mabedi a a sa tshwaraganeng, ga se lefoko le le lengwe.

Editor's Comment
Escalating fuel prices cause panic

Nowadays it is not uncommon to purchase an item for a certain commodity and return to the shops in a week, to find the same item has gone up by a significant amount of money.Botswana Energy Regulatory Authority (BERA) last week announced yet another fuel price increase, which follows yet another increase that came into effect on March 29. Hardly two months later on May 12 boom, BERA announced yet another increase, which came into effect at a...

Have a Story? Send Us a tip
arrow up