Tebogo Tebbie Sethomo: Mohumagadi wa kopelo ya sedumedi

Tebogo Tebbie Sethomo
Tebogo Tebbie Sethomo

Go palama lere ya botshelo go ya kwa motho a go eletsang, le gone go tshela jaaka Kgosi go laolwa ke ka fa motho a dirisang talente ya gagwe ka teng, mme botlhe ba ba e dirisang sentle ba felela ba itumelela se mo ba bonwang ke mongwe le mongwe.

Se se boletswe ke moopedi wa mmino wa sedumede sa sekeresete, Tebogo Tebbie Sethomo, yo o reng ene o leboga thata Modimo go bo a mo abetse talente ya go opela, e le ene a e thusitseng go bonala ka go tlhwaafalela kopelo ga gagwe.

Tebbie jaaka a tumile mo mererong ya mmino wa sedumedi o belegwe ka Phalane a le malatsi a le matlhano ngwaga ya 1978 mo kgotleng yo o Sekgweng kwa Serowe, batsadi bone e le Mme Rose le Daniel Sethomo.

Editor's Comment
Let’s stand against the menace of ‘CAT’

Methcathinone’s addictive grip is tightening, and its consequences are devastating. Lives are being ruined, families torn apart, and futures dashed by its destructive power. The drug’s allure knows no bounds, with various methods of ingestion making it accessible to users of all preferences.Whether it’s snorted, smoked, injected, or taken orally, the outcome is the same: a path of ruin and despair. It is time for action. The government,...

Have a Story? Send Us a tip
arrow up