Otlogetswe o atla buka ya ga Sebutlana

Otlogetswe
Otlogetswe

Matshwititshwiti a batho a akaretsa Bishop Michael Gaotloge, Apostle Percival Mthetwa, Deputy Commissioner Prisons Mme Bogosing, Ramapodisi wa Broadhurst, baruti go tswa mo diphuthegong tse di farologanyeng, baemedi ba marekisetso a dibuka ba CAN le Exclusive, Book Centre, Lekgotla la BALA le setshaba, ba ne ba tshologetse tshimolodiso semmuso ya buka ya ga Moapostole Letty Sebutlana, e a e biditseng a re, “ Scars of Life,” kwa kerekeng ya Lontone ya Broadhurst mono Gaborone.

E ne ya re fa a simolodisa buka e e leng ya boraro ya ga Sebutlana, Professor Thapelo Otlogetswe, yo le ene eleng mokwadi wa Setswana, a supa gore le mororo a sa ithutela dithuto tsa tumelo, mme gone o badile buka ya ga Sebutlana. O supile fa buka e supa gore re tshela mo dinakong tse di thata, “gona le batho mo kerekeng ba ba ratang go ipaya jaaka ekete ga ba na mabadi, mme ba na le one, le ba ba amogelang gore ba na nao.” Otlogetswe o tlhobaetswa ke gore okare kereke ga e dire go lekanye go itebaganya le matlhoko a batho.

“Gantsi fa o ka itshupa gore o raletse matlhoko, batho kwa kerekeng ba na le go go leba jaaka ekete ga o a nna sentle,” Otlogetswe a tshwaela.

Editor's Comment
Government’s efforts commendable!

Since the news broke, the government made sure to work hand in hand with the South African government to assist the families of the victims. The two countries came together to help the families identify the bodies of their loved ones through DNA testing. The government also announced that they would assist families with food for mourners before the funerals.Even though the deceased persons were mostly residents of Molepolole, the government...

Have a Story? Send Us a tip
arrow up