Go nnile thata go amogela sehularo se se bonokwane, sa phamo, sa tebatsa se se tsubutseng tsala ya me, Soares Katumbela yo o sa tswang go bolokwa ka Matlhatso. Go rakana le Soares Soares ga ke bolo go mo itse ka metlha ya koranta ya mmamoratwa ya...