O falotse kgolegelo ya dingwaga tse di lesome

JWANENG- Odireleng Koto, wa dingwaga tse di masome a mabedi le bone (24) a tlholega kwa motseng wa Khakhea, o falotse kgolegelo ya dingwaga tse di lesome.

Koto o kgwele setšhwe morago ga gore Mmakaseterata Basetsana Keakantse a mo atlhole dikete tse tharo tsa dipula (P3000), le dithupa tse tlhano mo molato wa go tlhakanela dikobo le mosetsana yo o dingwaga di ko tlase ga lesome le borataro.

E ne e rile fa tsheko e simolola, Koto a seka a ipona molato ntswa a ne a rurufatsa fa a robetse le mosetsanyana yoo. O tlhalositse fa a kopane le mosetsanyana yoo, yo o dingwaga di lesome le botlhano (15) ka malatsi a keresemose ya ngwaga wa 2013 ko maitisong. A re o ne a mo kopa lorato mme a dumela kontle ga go tlhalosa dingwaga tsa gagwe. A re ene o ne a itse gore molao ga o letle gore bana ba tsamae maitiso segolo jang a marekisetso a bojalwa, dibara. A re o ne a tle a leletse mosetsana mo mogaleng wa ga mmaagwe, mme morago a mo rekela mogala gore ba kgone go bua sentle ka a ne a nna kwa polaseng e e kgakala le motse. Koto o tsweletse a rurufatsa gore o ne a tlhakanela dikobo le ene a itshireleditse mme ba ipoeletsa gape ba sa dirise khondomo.

Koto a re moso mongwe o ne a bona mmaagwe mosetsana a mo latetse mme a supa fa a sa itumelele botsalano jwa bone. A re kgang e ne ya kopanelwa ke bagolo mme ga dumalanwa gore ba kgaogane.


O boleletse lekgotla gore e rile morago ga dikgwedi tse tlhano, a lelediwa ke mapodisi a Khakhea ko a neng a feta a tlhalosediwa gore o imisitse ngwana le go lebisiwa molato. A re o ne a tlhokomela lesea le mmaalone yo jaanong a mo thusitseng go boela sekolong.

Koto o ne a tlhalosetsa lekgotla gore o gakgamadiwa ke gore a bo a tsisitswe fa pele ga lekgotla ka gore o tlhokomela ngwana gape tota ene o ne a tsieditswe ke mmele wa mosetsana a tsaya gore ke motho yo motona.

Fa a ntsha katlholo, Mmakaseterata Keakantse a re mosekisiwa le mongongoregi ke batsadi ba ba santseng e le banana mme ba tlhoka go godisa ngwana mmogo. O ne a tlhalosa gape gore makgotla a ditsheko a gakololwa go ela tlhoko dikeletso tsa sechaba, molao, ga mmogo le bokete jwa molato fa bantsha dikatlholo. A re go lebelelwa gape le mabaka a faphegileng a a ka dirang gore lekgotla le ye kwa tlase ga seelo se se beilweng.

A re mo mabakeng a, sechaba se ka seke gongwe se batle go bona bobedi joo bo kgaogane mme gape makgotla le one a seka a lebega e kare a ntsha dikotlhao a sa sekaseka mabaka a mangwe.  O ne a laela gore mosekisiwa a duela P3000 pele ga Sedimonthole a ya fifing mme fa a ka palelwa o tlaa ya kgolegelong ya dikgwedi tse di lesome le boferabobedi.

Mo godimo ga moo o tlaa ya go tlhatlhobiwa ke ba ngaka gore a o itekanetse go amogela dithupa tse tlhano, mme fa go sa nna jalo  o tla ya kgolegelong ya dingwaga tse thataro boemong jwa dithupa.

Editor's Comment
Escalating fuel prices cause panic

Nowadays it is not uncommon to purchase an item for a certain commodity and return to the shops in a week, to find the same item has gone up by a significant amount of money.Botswana Energy Regulatory Authority (BERA) last week announced yet another fuel price increase, which follows yet another increase that came into effect on March 29. Hardly two months later on May 12 boom, BERA announced yet another increase, which came into effect at a...

Have a Story? Send Us a tip
arrow up