Nthe wa naga

Maloba jale ke buile ka dinonyane le diphologolo tse di tshelang ka go shebasheba mme ka fa dikai di le mmalwa mo diruiweng le mo ditsheding tse dingwe tsa kwa nageng. Ke lekile go fa maikutlo a me ka se se ka tswang se dira gore di tshelele mo go shebashebeng.

Morago ga foo, ke ne ka nna ka potiela fa ke tsamaya mo toropong le mo mafelong a mangwe ka go farologana. Ka jalo, erile malobanyana ke phakeletse go itshidila mmele gone mo Gaborone mo ka fa marekisetsong a Broadhurst gaufi le sekole se segolwane sa Maruapula, ka lebisa dinao kwa botlhabatsatsi go feta fela fa pele ga sekolwane sa ithutelo-ditiro tsa go dira ditsela, (Roads Training Centre). Ke ne ka tsamaya jalo le tsela ya sekonotere mme ya mpetisa fa pele ga kgoro e tona ee kwa bokone jwa mmadikole wa Botswana, (University of Botswana).

Ke yoo, ka ya botlhabatsatsi fa tsela ya sekonotere e sena go felela mme ka feta ke iphaphathile ka terata ya lefelo la diphologolo le ditsatlholego, (Gaborone Game Reserve). Terata ya Botswana Defence Force (BDF) yone e ne ele ka fa mojeng wa me.

Editor's Comment
Reconciliation talks excite Batswana

Many have made it very clear that there is nothing more they would prefer than seeing the two ending their feud and working together for the good of the country.While some Batswana dismissed reconciliatory efforts as a political ploy, many Batswana welcomed the move with open arms because it is obvious that the feud between the president and former president has not been looking good for the country.The misunderstanding that seems to have started...

Have a Story? Send Us a tip
arrow up