Nthe wa naga

Maloba jale ke buile ka dinonyane le diphologolo tse di tshelang ka go shebasheba mme ka fa dikai di le mmalwa mo diruiweng le mo ditsheding tse dingwe tsa kwa nageng. Ke lekile go fa maikutlo a me ka se se ka tswang se dira gore di tshelele mo go shebashebeng.

Morago ga foo, ke ne ka nna ka potiela fa ke tsamaya mo toropong le mo mafelong a mangwe ka go farologana. Ka jalo, erile malobanyana ke phakeletse go itshidila mmele gone mo Gaborone mo ka fa marekisetsong a Broadhurst gaufi le sekole se segolwane sa Maruapula, ka lebisa dinao kwa botlhabatsatsi go feta fela fa pele ga sekolwane sa ithutelo-ditiro tsa go dira ditsela, (Roads Training Centre). Ke ne ka tsamaya jalo le tsela ya sekonotere mme ya mpetisa fa pele ga kgoro e tona ee kwa bokone jwa mmadikole wa Botswana, (University of Botswana).

Ke yoo, ka ya botlhabatsatsi fa tsela ya sekonotere e sena go felela mme ka feta ke iphaphathile ka terata ya lefelo la diphologolo le ditsatlholego, (Gaborone Game Reserve). Terata ya Botswana Defence Force (BDF) yone e ne ele ka fa mojeng wa me.

Editor's Comment
CoA brings sanity to DIS/DCEC long-standing feud

This decision follows the raiding of the office of the former Director General of the DCEC, Tymon Katlholo early 2022 and his staff officer by the DIS operatives who reportedly took files that they had targeted.After all back and forth arguments, the CoA has set the record straight giving an invaluable lesson to the DIS that it was no super security organ and it does not have any powers to cogently supervise other security organs including the...

Have a Story? Send Us a tip
arrow up