Ngwao ya Karakubis e gasitswe phefong

No Image

Baagi ba Karakubis le metse e e mabapi ba ne ba supa le go akola monate wa ngwao le ditso tsa motse mo moletlong o o neng o tshwerwe ka Labotlhano le Matlhatso mo kgotleng ya Karakubis, kwa ba neng ba kopiwa thata go rata le go tlotla ngwao ya bone, e e neng ya gasiwa phefong gore mongwe le mongwe a e bone le go e utlwa.

Mo malatsing a mabedi a, batsayakarolo go tloga fela ka bagolo le banana ba ne ba supa fa motse o wa Karakubis o humile thata ka ngwao jaaka bagolo ba ne ba bolela le go tlhalosa ditso tsa Karakubis, tse ba reng banana ba gompieno ga ba di itse. Ba ne ba re ba dira jaana gore ere kamoso banana ba e setse e  le bagolo ba di rute dikokomana tse di tlang kwa morago ga gone, ba gatelela fa Karakubis e le motse o o nang le letso la merafe ka go farologana.

Se go boletswe fa se dira gore baagi ba Karakubis ba bo ba bua diteme kgotsa dipuo tse di farologanyeng, mme se se sa kgoreletse ka gope go aga mmogo ka lorato le kutlwano e e kwa godimo. Mme ebile go sena bape ba ba nyatsang batho ba letso le sele.

Editor's Comment
GBV: The big elephant in the room

Sadly, the country seems not to have proper tools and the extent to which women and the girl-child are being abused is not adequately measured.Almost every week there are reports of women being attacked by their significant others and while men are attacked as well, women seem to be more on the receiving end.On May 24, 2023 news broke that a woman who was receiving support from the Botswana Gender-Based Violence Prevention Centre in Gaborone, was...

Have a Story? Send Us a tip
arrow up