Ngwao ya Karakubis e gasitswe phefong

No Image

Baagi ba Karakubis le metse e e mabapi ba ne ba supa le go akola monate wa ngwao le ditso tsa motse mo moletlong o o neng o tshwerwe ka Labotlhano le Matlhatso mo kgotleng ya Karakubis, kwa ba neng ba kopiwa thata go rata le go tlotla ngwao ya bone, e e neng ya gasiwa phefong gore mongwe le mongwe a e bone le go e utlwa.

Mo malatsing a mabedi a, batsayakarolo go tloga fela ka bagolo le banana ba ne ba supa fa motse o wa Karakubis o humile thata ka ngwao jaaka bagolo ba ne ba bolela le go tlhalosa ditso tsa Karakubis, tse ba reng banana ba gompieno ga ba di itse. Ba ne ba re ba dira jaana gore ere kamoso banana ba e setse e  le bagolo ba di rute dikokomana tse di tlang kwa morago ga gone, ba gatelela fa Karakubis e le motse o o nang le letso la merafe ka go farologana.

Se go boletswe fa se dira gore baagi ba Karakubis ba bo ba bua diteme kgotsa dipuo tse di farologanyeng, mme se se sa kgoreletse ka gope go aga mmogo ka lorato le kutlwano e e kwa godimo. Mme ebile go sena bape ba ba nyatsang batho ba letso le sele.

Editor's Comment
Parents should be more proactive in children’s lives

Parents need to pay particular attention to their children to ensure they grow up in a healthy environment that supports their development and mental health. Healthy attachments between parents and children foster strong bonds, creating a solid foundation for future leaders.In many African cultures, there is a common perception that parents should use a stick to discipline naughty children. While disciplining children is important, it is equally...

Have a Story? Send Us a tip
arrow up