Lepodise le tsieditse morekisi wa manoko

No Image

RAKOPS: Lepodisi lengwe la maemo a Constable la kampa ya Rakops kwa Boteti, Nlanda Makgoeng, wa dingwaga tse di masome mane le bongwe, e rile mo bekeng e e fetileng la bo le le mo bothateng jo bo seng kana ka sepe go ikgolola mo molatong o le neng le o lebisitswe wa go palelwa ke go duela madi le neng le a adimile mo mosading mongwe yo o itlhaelang yo o tshelang ka go rekisa manoko.

Constable Makgoeng gatwe o adimile  makgolo  a matlhano a dipula [ P500] mo go Mme Gloria Chibane Mathape  mme  a palelwa  gotlhelele ke go a duela mo lobakeng lwa dingwaga tse tharo ka mabaka a a sa tlhaloganyesegeng.

Ka jalo o  ne a le mo tshekong fa pele ga ga Kgosi Tikologo  Supang wa Letlhakane. Mongongoregi o ne a bolelela lekgotla gore ke motho wa itsholelo e e reketlang mme o tshela ka go tshematshema mo motseng a rekisa manoko go bona se se yang  maleng.

Editor's Comment
Let the law take its course

When the news broke, a fierce debate ensued. While some members of the public believe that the law should take its cause, there is a section of the population that believes the move to detain the MP is politically motivated.Matsheka has been in the custody of the Directorate of Intelligence and Security since August 2 and the warrant of arrest was allegedly obtained on August 4, two days later.The issue of alleged ritual murders has never been an...

Have a Story? Send Us a tip
arrow up