Kgori nonyane ya magosi

No Image

Gareng ga dinonyane tse di fofang kgori ke letlhankgole kana re kare ke emaoditlhole, ka e godile go di feta tsotlhe. E kgona go tshwara boleele jwa 150 cm (1.5m). Diphuka tsa yone di kgona go fitlha mo go 250 cm (2.5m) fa e di tlhapholotse e fofa.

Mo godimo ga boleele kgori gape ke setiammele ka ele bokete go di feta tsotlhe! Kgori e tonanyana ee godileng sentle e kgona go nna bokete ja dikhilokerama tse 19 (19kg). Kgori e na le menwana e le meraro ya maoto. Se se e thusa go itshesela mo mmung fa e taboga. Kgori e tonanyana le e namagadi di tshwana ka mmala. Pharologanyo e nne fela gore e namagadi e tshesane ebile khutshwane. Le fa Kgori e ka tswa e le mmampodi gareng ga dinonyane tse di fofang, e bowa kgakala mo go moremogolong wa dinonyane ebong Ntshe. Ke tsaya gore lo a itse gore Ntshe o bokete thata go ka fofa!

Kgori e borokwa jo bo yang kwa botubeng bo na le matlhasedi a bontsho le bosweu. E bonwa mo kgaolong ya borwa jwa Aferika mo mafelong aa bulegileng a maboana le ditlhare tse di boutsana tsa mo dikakeng. Mo Botswana kgori e bonwa kwa mafelong a dikaka jaaka Central Kgalagadi Game Reserve (CKGR) le Kgalagadi Transfrontier Park (KTP) le ka boutsana mo mafelong a mangwe aa seng sekaka thata. Kgori e tswa goolowe le Batswana jaaka go bonala le mo dianeng le mainaneng. Ke nonyane ee kgethegileng e nama ya yone e jewang ke  magosi le marena ka ele monate fela thata. Batswana ba dumela gore ga e jewejewe fela ke mongwe le mongwe ka e ka mo direla mathata fa a sa e rebolelwa.

Editor's Comment
A step in the right direction

That is indeed a welcome development, especially looking at the fact that the manual way of doing things is slowly disappearing and competency in the use of computers and other digital gadgets has become a must.The simple way of looking at it is just an example that almost all companies have gone completely digital and school leavers will be better placed after leaving school, because they will already be familiar with the use of computers.The...

Have a Story? Send Us a tip
arrow up