Diva Vebrok o itatlhela mo sepolotiking

Vebrok
Vebrok

Moopedi wa mmino wa House-Kwasa Veronica Brooks yo o tumileng mo mererong ya mmino ka leina la Diva Vebrok a re o rwala ditlhako tse disha jaanong, tse a reng di mo lebisa mo sepoloking morago ga go kopiwa ke baagi ba kgaolo ya gagwe go dira jalo. A re “goroga 2019 ke tla a bo ke emete bokhanselara kwa motseng wa Karakubis.”’

Mo puisanong le Naledi maabane, Diva Vebrok a re ka na batho ba le bantsi ba mo amanya thata le Mochudi, Kgatleng, ntswa ene e le motho wa Gantsi ka ke gone kwa raagwe a tswang teng, fa kwa Mochudi e le kwa go tswang maagwe. “Ga ke motho wa Mochudi, ke tswa Karakubis nna, Mama ke ene a tswang Mochudi, eseng nna,”Diva Vebrok o tlhalosa jalo a le motlotlo ka legae la gagwe.

Fela o gatelela gore o goletse kwa gabo raagwe, kgotsa kwa ga bone, kwa baagi ba teng ba mo itseng fela thata, ebile e le bone barotloetsi bagolo ba mmino wa gagwe ka e le morwaraabone yo ba mo godisitseng, kgotsa bangwe a godile le bone.

Editor's Comment
Khama should desist from dirty campaigns

However, as a newspaper, we want to raise few disquiets for the umpteenth time with Khama, of course, and remind him that the country that he is robustly de-campaigning is now feeling the pain of his harm. Batswana need Khama to use his conservationist credentials to good use and benefit a country that is working so hard to achieve the high-income status by diversifying its economy away from diamond reliance.Khama has played his part unobstructed...

Have a Story? Send Us a tip
arrow up