Diva Vebrok o itatlhela mo sepolotiking

Vebrok
Vebrok

Moopedi wa mmino wa House-Kwasa Veronica Brooks yo o tumileng mo mererong ya mmino ka leina la Diva Vebrok a re o rwala ditlhako tse disha jaanong, tse a reng di mo lebisa mo sepoloking morago ga go kopiwa ke baagi ba kgaolo ya gagwe go dira jalo. A re “goroga 2019 ke tla a bo ke emete bokhanselara kwa motseng wa Karakubis.”’

Mo puisanong le Naledi maabane, Diva Vebrok a re ka na batho ba le bantsi ba mo amanya thata le Mochudi, Kgatleng, ntswa ene e le motho wa Gantsi ka ke gone kwa raagwe a tswang teng, fa kwa Mochudi e le kwa go tswang maagwe. “Ga ke motho wa Mochudi, ke tswa Karakubis nna, Mama ke ene a tswang Mochudi, eseng nna,”Diva Vebrok o tlhalosa jalo a le motlotlo ka legae la gagwe.

Fela o gatelela gore o goletse kwa gabo raagwe, kgotsa kwa ga bone, kwa baagi ba teng ba mo itseng fela thata, ebile e le bone barotloetsi bagolo ba mmino wa gagwe ka e le morwaraabone yo ba mo godisitseng, kgotsa bangwe a godile le bone.

Editor's Comment
Reconciliation talks excite Batswana

Many have made it very clear that there is nothing more they would prefer than seeing the two ending their feud and working together for the good of the country.While some Batswana dismissed reconciliatory efforts as a political ploy, many Batswana welcomed the move with open arms because it is obvious that the feud between the president and former president has not been looking good for the country.The misunderstanding that seems to have started...

Have a Story? Send Us a tip
arrow up