Dikgaisanyo tse ga di na mosola

Erile dingwaga di le tlhano tse di fetileng sekhutlhwana sa Naledi sa leitlho le le ntshotsho le bogakolodi sa kwala ka kopo gore lekgotla le le tsamaisang merero ya motshameko wa kgwele ya dinao mo lefatsheng la Botswana BFA) le fedise thulaganyo ya metshameko ya go tswa mang go sala mang fa ditlhopha tsa diliki tsa dikgaolo di sena go gapa bosimega jwa diliki tse.

Mme se go ne ga lebega o kare BFA ga e se tlhaloganye ka gore le fa go tswa Tlhowa ga ba ga ba ise ba ko ba dire jalo. Fela, gompieno go a itumedisa go bona jaanong kopo e e atlega.

Tlhowa kgang ya yone e tona le mabaka e ne e le gore ke eng fela se se dirang gore e re ditlhopha di fentse bosimega jwa liki, go bo gotwe di ye go lwa gape mo metshamekong e e thata ya go ipatlela phatlha mo liking e e fa godimo ya ntlha ya setshaba. Tlhowa e ne e bona gore se ke go rontsha ditlhopha tse tshwanelo ya tsone ya go tlhatlogela kwa godimo le ntswa go sa itlhalose sentle.

Editor's Comment
Mind your health

They've repeatedly warned that hypertension, or high blood pressure, often termed a chronic lifestyle disease, is a silent killer. It's crucial for everyone to be aware of their health status. Nowadays, many companies host wellness days, offering free disease screenings to employees!Unfortunately, even with such services, some choose not to take advantage of the opportunity.The Dutch Reformed Church in Botswana recently organised a...

Have a Story? Send Us a tip
arrow up