Dikgaisanyo tse ga di na mosola

Erile dingwaga di le tlhano tse di fetileng sekhutlhwana sa Naledi sa leitlho le le ntshotsho le bogakolodi sa kwala ka kopo gore lekgotla le le tsamaisang merero ya motshameko wa kgwele ya dinao mo lefatsheng la Botswana BFA) le fedise thulaganyo ya metshameko ya go tswa mang go sala mang fa ditlhopha tsa diliki tsa dikgaolo di sena go gapa bosimega jwa diliki tse.

Mme se go ne ga lebega o kare BFA ga e se tlhaloganye ka gore le fa go tswa Tlhowa ga ba ga ba ise ba ko ba dire jalo. Fela, gompieno go a itumedisa go bona jaanong kopo e e atlega.

Tlhowa kgang ya yone e tona le mabaka e ne e le gore ke eng fela se se dirang gore e re ditlhopha di fentse bosimega jwa liki, go bo gotwe di ye go lwa gape mo metshamekong e e thata ya go ipatlela phatlha mo liking e e fa godimo ya ntlha ya setshaba. Tlhowa e ne e bona gore se ke go rontsha ditlhopha tse tshwanelo ya tsone ya go tlhatlogela kwa godimo le ntswa go sa itlhalose sentle.

Editor's Comment
Happy Independence!

We are 56 years old and what do we have to show for it? Looking at where Botswana started and where it is today, there are a lot of developments, but whether the developments match the number of years we have enjoyed as a country is a topic for another day.The fact that cannot be denied is we have seen major developments, but we are still lacking in several pertinent areas.Our beautiful country imports almost everything. We import fuel, food,...

Have a Story? Send Us a tip
arrow up