Dikgaisano di ngoka ba-na-le-bogole

Dikgaisano tsa malatsi a ga tautona a boitapoloso a setse a itsiwe le go tlwaelwa ka ditigalo tsa ngwao, botaki le bodiragatsi morago ga gore tautona wa lefatshe la Botswana, Lt General Ian Khama a tshwae jalo dingwaga di le robedi tse di fetileng.

Mme jaanong monongwaga go ne ga lemosega fa di ntse di golela pele mo ebile di neng di ngokile le bone ba na le bogole tota, mme gape ba kgona go gapa maemo a ntlha. Fa badiragatsi ka bongwe ka bongwe jwa bone, gammogo le ditlhopha ka go farologana ga mefuta ya tse di supiwang, barati le balatedi ba ngwao le tsotlhe tse di amang Batswana ba ne ba aja monate bogolo jang ka malatsi a a ne a ba tsholetse letshono ka ntlha ya letlhoko la madi.

Gareng ga ditiragalo tse di neng di natifisa malatsi a, go ne go le Poko, Metlae, Setapa, Tsutsube, Sebirwa, Seperu, Hosana, Diware, Phathisi, Polka, diletso tsa Setswana jaaka setinkane, segaba le katara.

Editor's Comment
A woman’s right to choose: Or is it?

Here in Botswana, we have many single-parent households, mostly female-led, so what does that suggest? That some fathers choose to ditch the responsibility of caring for their children and leave them to the ones who carry them during pregnancy to do the heavy lifting.Of course, in other dynamics, there are instances where the father wants to keep the baby and the would-be mother does not want to, hence the saying ‘whose body is it anyway’.In...

Have a Story? Send Us a tip
arrow up