Dikgaisano di ngoka ba-na-le-bogole

Dikgaisano tsa malatsi a ga tautona a boitapoloso a setse a itsiwe le go tlwaelwa ka ditigalo tsa ngwao, botaki le bodiragatsi morago ga gore tautona wa lefatshe la Botswana, Lt General Ian Khama a tshwae jalo dingwaga di le robedi tse di fetileng.

Mme jaanong monongwaga go ne ga lemosega fa di ntse di golela pele mo ebile di neng di ngokile le bone ba na le bogole tota, mme gape ba kgona go gapa maemo a ntlha. Fa badiragatsi ka bongwe ka bongwe jwa bone, gammogo le ditlhopha ka go farologana ga mefuta ya tse di supiwang, barati le balatedi ba ngwao le tsotlhe tse di amang Batswana ba ne ba aja monate bogolo jang ka malatsi a a ne a ba tsholetse letshono ka ntlha ya letlhoko la madi.

Gareng ga ditiragalo tse di neng di natifisa malatsi a, go ne go le Poko, Metlae, Setapa, Tsutsube, Sebirwa, Seperu, Hosana, Diware, Phathisi, Polka, diletso tsa Setswana jaaka setinkane, segaba le katara.

Editor's Comment
Are police trigger-happy?

Unfortunately, that day turned sour for those who were shopping at Sefalana Cash and Carry in Gaborone West Industrial.The exchange of fire that ensued between members of the Botswana Police Service (BPS) and robbers who had allegedly robbed a G4S cash-in-transit vehicle left two civilians dead, three robbers struck down, and an undisclosed number of citizens wounded.One deceased civilian is reportedly an employee of the Citizen Entrepreneurial...

Have a Story? Send Us a tip
arrow up