Banana ba Sadc ba gadika bobegadikgang

Go ne go leba yo o sebete maloba fa banana ba mafatshe a borwa ja Aferika ba kopane mo ngangisanong ya SADC Debate Open ee neng e tshwaretswe kwa Ave Marina mono Gaborone.

Go ne go sekasekwa tshotiso ee neng e bua ka go emisa go ema nokeng bobegadikgang ka madi ga mebuso. Go ne go na le letlhakore le le neng le ema tshotiso eo nokeng. Letlhakore leo le ne la itsetsepela ka gore diphathi tse di busang mo mafatsheng a borwa jwa Aferika di tlwaelesegile ka go ikgagapelela bobegadikgang ja puso. Ba re diphathi tseo di felela di dirisa bobegadikgang ja puso go ipapatsa le go kgaphela diphathi tsa kganetso kwa ntle. Ba tsweletse ka gore ke sone se go seng motlhofo gore di latlhegelwe ke ditlhopho.

Ba tswelela ka gore diphathi tse di busang di na le mokgwa wa go dirisa bobegadikgang ja puso go bua se eseng nnete ka ditiragalo tsa lefatshe. Ba re baeteledipele ba nna ka go tlhobosa mathata a tshwana le letlhoko la ditiro, lehuma le tshenyetso setshaba. Ba re seo se jwelelela sentle le batlhophi ka bobegadikgang ja puso bo na le ditsompelo tsa go anama go na le jo bo ikemetseng ka nosi. Ba re baeteledipele ba dira se ka go itse sentle fa kitso e kgona go rotloetsa megopolo ya batho fa ba tsaya ditshwetso tsa go tlhopha.

Editor's Comment
Keep your mask close

Wearing of masks behind closed doors has been mandatory following the government’s August decision that the public was freed from masking in outdoor spaces.According to a press statement from the ministry, all other remaining COVID-19 protocols such as social distancing in schools and requirements for vaccination or PCR tests at ports of entry have also been relaxed.Statistics still show that hundreds still die daily due to the pandemic around...

Have a Story? Send Us a tip
arrow up