Ba sekela go utswa dikhondomo

ORAPA: E rile bosheng banna bangwe ba le bararo e leng Shephard Maphuru wa dingwaga tse di masome a mabedi le bone (24), Aaron Sekgaphanyane wa dingwaga tse di masome a mabedi le boferabobedi (28) le Keolebogile Bondo Zoo wa dingwaga tse di masome a mararo le bongwe (31), ba bo ba itshupile fa pele ga ga Makaseterata Keneilwe Koobake, wa Letlhakane.

Boraro jo, bone bo ile go arabela melato e ba e lebisitsweng ya go thuba le utswa, e e akaretsang go utswa dipaki tsa dikhondomo tsa modiro wa TRUST di le masome a mabedi le bongwe tsa tlhwatlhwa ya makgolo a mabedi le lesome la dipula (P210.00).

Go ya ka fa kgang e thailweng ka teng fa pele ga lekgotla, le le neng le tletse phetelela, basekisiwa ba lebisitswe melato e le metlhano mongwe le mongwe  wa bone. Melato e e akaretsa go belaelwa go thuba mo marekisetsong a a farologanyeng le go utswa dithoto tse di farologanyeng tse di akaretsang dikhondomo kwa kgaolong potlana ya Boteti. Babelaelwa mo tshekong eo, e e tsamaisiwang ke Inspector Aubrey Mmereki wa kampa ya Sepodisi ya Orapa, ga ba aka ba bodiwa gore a ba ipona molato kgotsa jang. Le fa go ntse jalo, mokwalo wa ba bosekise o o neng o balwa mo lekgotleng ka letsatsi leo, o tlhalosa jalo gore basekisiwa, ba belaelwa gore ba ne ba tlhotlhoma mo mafelong mangwe a kgaolo potlana ya Boteti, a a akaretsang Mokobaxane le Orapa mme ba dira tshenyo ya go thuba ba bo ba utswa dithoto tse di farologanyeng. Bosekisi jware mangwe a marekisetso a go thubilweng ga bo ga utswiwa mo go one ke lebentlele la Mpone kwa Mokobaxane le marekisetso a a bidiwang Sasha kwa moepong wa diteemane wa Orapa.

Editor's Comment
Bravo police for prompt action

It is also hurting that whilst we all know that the Botswana Police Service (BPS) is charged functionally with the duties to investigate all forms of crime, some locals have resorted to taking the law into their own hands. It is very wrong to do that. There is also a possibility that one may wrongfully take the life of a person in the process, unless it is a justifiable case of self-defence. Recently, in the city of Francistown, some locals found...

Have a Story? Send Us a tip
arrow up