Go lebetswe lefe?

Jaaka re itse, go na le mananeo a a farologanyeng a ka one, puso e lekang go tlhatlosa Batswana kgotsa go tokafatsa matshelo a bone. Ka mananeo a, bangwe ba fiwa loruo, bangwe dipeo ba bo ba lemelwe kwa ntle ga tuelo epe.

Banana bone, ka lenaneo la (YDF) Younth Development Fund, ba thusiwe go bula dikgwebo. E re go se na go dirwa jaana, bangwe ba tlhagafale, ba tiise, ba tlhokomele . Fa e le morui, a tlhokomele loruo lwa gagwe, lo hule, lo nwe sentle, a thibele (kentele) malwetse. Ka lo thwerwe sentle, loruo lo, lo itumele, lo none, lo tsale, lo ate.  E re ka motho o tlhagafetse, o a itirela, a robe sengwe, go nne monate. Fa e le molemi, le ene fela jalo, botshelo bo tswele pele, bo tokafale.

Ka ntlha e nngwe, bangwe bone e re ba se na go thusiwa ka tse ba neng ba di kopile, motho a hulare, a lebale gore o tshwanetse go ema ka dinao, a tlhokomela. Fa e le loruo, ka lo latlheletswe, lo ye le naga, go je dibatana; kana boemong jwa go kokotletsa, go tlhabiwe, go jewe. Dijwalo kwa masimo le tsone fela jalo. Go tlogelwe go jewe ke mhero, dinonyane le tse dingwe. Motho a lebale gore jaanong ke nako ya gore o tshwanetse go ema ka dinao, a huhula, a tle a bone mohuhutso wa phatla, e re ka moso a ipolelele, a bo a bolele puso ka sengwe. Go nna jaana, botshelo bo eme fela golo go le gongwefela. O lebe, o bone gore, seemo se, se a tshwenya ka dilo ga di tsamaye sentle.

Editor's Comment
GBV: The big elephant in the room

Sadly, the country seems not to have proper tools and the extent to which women and the girl-child are being abused is not adequately measured.Almost every week there are reports of women being attacked by their significant others and while men are attacked as well, women seem to be more on the receiving end.On May 24, 2023 news broke that a woman who was receiving support from the Botswana Gender-Based Violence Prevention Centre in Gaborone, was...

Have a Story? Send Us a tip
arrow up