Go lebetswe lefe?

Jaaka re itse, go na le mananeo a a farologanyeng a ka one, puso e lekang go tlhatlosa Batswana kgotsa go tokafatsa matshelo a bone. Ka mananeo a, bangwe ba fiwa loruo, bangwe dipeo ba bo ba lemelwe kwa ntle ga tuelo epe.

Banana bone, ka lenaneo la (YDF) Younth Development Fund, ba thusiwe go bula dikgwebo. E re go se na go dirwa jaana, bangwe ba tlhagafale, ba tiise, ba tlhokomele . Fa e le morui, a tlhokomele loruo lwa gagwe, lo hule, lo nwe sentle, a thibele (kentele) malwetse. Ka lo thwerwe sentle, loruo lo, lo itumele, lo none, lo tsale, lo ate.  E re ka motho o tlhagafetse, o a itirela, a robe sengwe, go nne monate. Fa e le molemi, le ene fela jalo, botshelo bo tswele pele, bo tokafale.

Ka ntlha e nngwe, bangwe bone e re ba se na go thusiwa ka tse ba neng ba di kopile, motho a hulare, a lebale gore o tshwanetse go ema ka dinao, a tlhokomela. Fa e le loruo, ka lo latlheletswe, lo ye le naga, go je dibatana; kana boemong jwa go kokotletsa, go tlhabiwe, go jewe. Dijwalo kwa masimo le tsone fela jalo. Go tlogelwe go jewe ke mhero, dinonyane le tse dingwe. Motho a lebale gore jaanong ke nako ya gore o tshwanetse go ema ka dinao, a huhula, a tle a bone mohuhutso wa phatla, e re ka moso a ipolelele, a bo a bolele puso ka sengwe. Go nna jaana, botshelo bo eme fela golo go le gongwefela. O lebe, o bone gore, seemo se, se a tshwenya ka dilo ga di tsamaye sentle.

Editor's Comment
Our queen: Bring home the crown

Well-wishers gathered at the Sir Seretse Khama International Airport to bid our queen farewell and wish her success as she joins other beauties from around the globe for the coveted crown. Competing in such events is nerve-wracking, and one needs to be fully prepared to stand a chance of making it as a finalist.It is not just about physical fitness; mental state matters too. Unfortunately, sometimes our queens end up facing such fierce...

Have a Story? Send Us a tip
arrow up