Go fodisa matshego

E rile maloba ra kopana le kgang e e neng e bua ka phitlho ya mongwe yo o neng a bidiwa Tsotsojane e le morwadia Dibapalo kwa Dithoteng. Re ne ra utlwa fa phitlho e e ne ya tshwarwa jaaka diphitlho tsotlhe tsa Setswana.

Pele ga go fitlhwa go ne ga nna ga tshwarwa merapelo. Ka letsatsi la bofelo la merapelo, ga bolelwa fa tiro ya phitlho e tlaa simolola letsatsi le le latelang mo mosong. Ka letsatsi leo, morago ga thapelo, motsamaisa tiro a bolela fa jaanong e le nako ya pono ya moswi. Ga twe jaaka gale, batho ba tlhomagana, ba dikologa kesi go bona se se mo teng. Re utlwile fa bangwe ba ne ba latlhela leitlho fela ba feta. Ba bangwe bone ga twe ba ne ba tsamaya ba iketlile, ba okomele thata, ba bo ba nne ba iname, ba batla go bona sentle gore mo kesing, go bonwa eng, se ntse jang.

Morago ga pono ya moswi ga iwa mabitleng kwa tiro e neng ya felela teng. Fa go sena go fediwa koo, ga boelwa gae, Kwa lwapeng ga feta ga latolwa, ga jewa, ga ba ga phatlalalwa. Fa ba bantsi bale ba tsamaya, bangwe ba sala, mongwe wa bone e le Ditoroko le ditsala tsa gagwe. Fa ba le foo, Ditoroko a bolela fa ene a tsogile a bonye moswi, e seng pono ya moswi jaaka go ne go buiwa. 

Editor's Comment
Let’s stand against the menace of ‘CAT’

Methcathinone’s addictive grip is tightening, and its consequences are devastating. Lives are being ruined, families torn apart, and futures dashed by its destructive power. The drug’s allure knows no bounds, with various methods of ingestion making it accessible to users of all preferences.Whether it’s snorted, smoked, injected, or taken orally, the outcome is the same: a path of ruin and despair. It is time for action. The government,...

Have a Story? Send Us a tip
arrow up