Banners
Banners

Wena o bona dife?

SEBOFO MOTSHWANE
Motswana o a tle a re dilo ke morero.

Go bua jalo, o a bo a raya gore tiro efe fela, fa e dirwa e tshwanetse go rerwa, go buisanngwa, le ba ba amanang nayo. Go amana mo, go sa reye e ba utlwisa botlhoko, go raya ka tsela nngwe ba le gaufi le yone. Fa re ntsha lenyalo e le sekai, batho bao, e nne ba losika le ditsala. Mme morero e nne eng? Mafoko magolo e nne gore tiro eo, e tlaa dirwa leng, e direlwa kae, e dirwa jang? Morero o tsene mme o wele. O wetse sentle, tiro e tswelele, botlhe ba itumele. Fa bangwe ba ka tsena tiro eo mme ka mabaka mangwe ba ne ba sa rerisiwa, bao ba se ke ba itumele ba re bone ba phuthetswe fela ka kgetsi, ga ba a newa ope morero. Ba bua jaana e le go supa gore ga ba a direlwa sentle go tingwa morero wa tiro eo. Gompieno re utlwa fa balemi ba Serowe, Paje, Mabeleapodi ba lela ka gore ga ba a rerisiwa ka go agiwa ga tsela ya Mabeleapodi, Taukome le mororo e ralala masimo a bone. Gore ke eng morero ba sa o newa, ga re itse.

E rile re ntse re ya le dithota ra kopana le Dikgang (Daily News) Lwetse 14 2020 mme ra sela polelo ele ka balemi ba Paje, Serowe, Mabeleapodi, kwa kgaolong ya Legare foo. Fa e bua ka fa e reng balemi ba ne ba supa ka teng fa ba sa itumelela go bo ba sa rerisiwa ka go agiwa ga tsela ya Mabeleapodi-Taukome mme e ralala masimo a bone, polelo ya re;

‘…..ba lela ka go tlhoka morero mabapi le go agiwa ga tsela…..ee ralalang masimo a bone.’

Fa e ntse e tswelela, fa tlase fale  polelo ya re;

‘Ba ntshitse ngongora eo mo phuthegong…..ee neng e buisiwa ke lekgotla le le potlana la kabo ditsha la Paje.’

E tle potso e re, fa godimo fa, wena o bona diphoso dife? Fa o re ga o bone dipe diphoso ke eng o rialo? Mme gape, fa o re go diphoso dingwe, ke dife, ke eng e le diphoso, di ka baakanngwa jang? Re nne re re, ga re itse gore o tlaa araba o reng mme rona fa godimo fale, re bona diphoso di le tharo. Gongwe ka wena ga o bone dipe diphoso, o botse gore rona re bona dife, gape ke eng e le diphoso? Re re, diphoso tsa ntlha tse pedi ke lefoko ‘ee’ ka lefoko le, le dirisitswe gabedi mme le ntse le sa dirisiwe sentle. Jaaka re tle re nne re supe ka mafoko a mangwe, fa, go tserwe mafoko a mabedi a tshwaraganngwa a dirwa lefoko le le lengwe mme ga nna go sele. Go diregile jalo, Motswana

Banners
o tlaa re, polelo ga e a latlhega, e ile le naga. Go bua jalo a raya gore, go diregile phoso e tona thata. O re mme phoso ya boraro yone ke efe? Phoso eo, ke lefoko ‘potlana.’ Ga twe,’….lekgotla le le potlana…..’.

Go tlatsa karabo ya rona ya gore lefoko ‘ee’ ga le a dirisiwa sentle, re okomele Thanodi mme e re ‘ee’ ke lefoko le le supang tumelo jaaka fa o araba potso. E le sekai a re re, basimane ba Thotaedithole e ntse ke bao. Tlharapana o raya Kitimetso a re, ‘A poo e tlhaba ele e gorogile ka maloba o timeditse ya lala nageng?’ Kitimetso a re, ‘Ee, e gorogile, e mo sakeng.’ Fa a re, ‘Ee…..’ Kitimetso o  araba potso ya ga Tlharapana, o netefatsa gore poo ele e teng, gompieno ga a a timetsa. Go sale foo, lefoko ‘ee’ le ka dirisiwa e se go araba potso , mme e le go dumalana le se mongwe a se buang, kana, se a batlang go se dira. E ntse e le sekai, Tlharapana ke yoo, o tlhotse a agelela lesaka. Go utlwa a lapile o raya Kitimetso a re, ‘Ke sale ke tlhola ke eme jaanong ke batla go ya go itheetsa. Sala o gama Matlhogela ke yoo o tlaa go kotelela mme e re le fetsa le mpitse ke tle go anywa Meregolwana morokotso. Kana Kgomo eo, e morokotso o monate thata.’ Fa a mo araba, Kitimetso a re, ‘Ee, tsamaya lesaka le, le ne le onetse.’ Fa, re bona Kitimetso a dumalana le Tlharapana gore o lapile a ye go itapolosa. Le dirisiwe jalo lefoko ‘ee’ le supa tumalano, e se legokedi.

Re gogele pele re re, re setse re boletse gore fa godimo fale, phoso e nngwe ke lefoko ‘potlana.’ Lefoko le, le raya gore selo se sennye mo go se sengwe mme fa, ga le a dirisiwa sentle. A re re, basimane ba a bua. Tlharapana o raya Kitimetso a re, ‘Nnyaa, o lebetse, namane ya ga Tsalefatshe e potlana mo go ya ga Diagoroga.’ Fa, lefoko ‘potlana’ le bo le dirisitswe sentle.

Fale, Tshelwana o raya Thetlwana a re, ‘Legapu la  me, le lebotlana mo go la gago. segelela leo, o tle o mphe phatsa tse pedi.’ Fa Tshelwana a re ‘…le lebotlana,’ le ene o dirisa lefoko le e leng lone, le nyalana le tlhogo (prefix) ‘le.’

Go wela re re, a polelo e se re, ‘…tsela ee ralalang…’ Gape a e se re ‘…mo phuthegong ee neng…’A polelo e re ‘…tsela e e ralalang…’ Gape e re, ‘mo phuthegong e e…’ Fa e bua ka lekgotla a e se re, ‘…le le potlana…’ Go kwala sentle a e re ‘…lekgotla le lebotlana…’ Go nne gone.Mmualebe

Banners
Banners

Selefu

I have won dammit!

Latest Frontpages

Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper
Banners
Cialis 5 Mg Cialis Viagra Cialis 100 mg Viagra satın al elektronik sigara