Banners
Banners

Latest News

Without having been commissioned, a group of local visual artists have...
Twenty-four-year-old painter, Kago Beljam from Molapowabojang, has dec...
While more younger creatives take the social media by storm through co...
Image Afrika, a company run by AFDA graduates, are about to realise th...
Banners
Banners

Asbestos e borai - Goya

TOBOKANI BARATANG
Mothusa Tona wa lephata la Thuto go tswa kwa Moding, Moiseraele Goya a re go boammaruri gore matlwana a borutelo a a agilweng ka Asbestos, a ka baka malwetse a makgwafo a a farologonaneng jaaka kankere ya makgwafo le kgotlholo e tona (TB).

Goya a re, go na le dikago tse pedi tsa mofuta wa Asbestos kwa sekoleng se se golwane sa Motsumi, tse di dirisiwang ke basimane le basetsana e le tsa botlhapelo. A re dikago tse di agilwe ka ngwaga wa 1998, ka maikaelelo a go tsibogela mosuke wa bana mo dikagong tsa sekole seo.

Mopalamente o boleletse palamenteng beke e e fetileng gore, dikago tsa matlwana a borutelo tse di dirilweng ka Asbestos di ka baka bolwetse jwa makgwafo, ka go hema lerole la yone.

O tlhalositse gape gore, lephata la gagwe le tlhabolotse matlwana a boitiketso a mafuti ka 2012, go nna a a dirisang metsi, ebile ele a mofuta wa ditena. A re sebe sa phiri ke gore, baithuti jaanong ba tsweletse go ra dirisa a Asbestos.

Mothusatona Goya, yo gape eleng Mopalamente wa Palapye, o tlhomamiseditse Palamente gore lephata la gagwe le tla thuba dikago tseo ngwaga o o tlang wa 2018 o simologa.

O tsweletse a re, dikago tse dintsha tsa botlhapelo di na le matlwana a boitiketso a le mane, mme mo go

Banners
one, ale mararo ele a a dirisang metsi, fa e le nngwe e le ya lefuti. A re le fa gontse jalo, baithuti ba dirisa ntlwana ya lefuti go nale tsa metsi ka a tswa ka selekanyo se se kwa tlase.

“Sekolo se sena le seemo sa metsi a a tswang ka selekanyo se se kwa tlase, mme re tla batlisisa gore go bakwa ke eng. Fa ele gore go tla tlhokafala pompo e e fetlhang metsi go tswa ka seemo se se botoka, re tla e reka mo ngwageng o o tlang ka kgwedi ya Firikgong” a rialo Goya.

Mopalamente wa Boteti Botlhaba, Sethomo Lelatisitswe o ne a boditswe ona gore, dikago tsa mofuta wa Asbestos di agilwe leng le gore a ga a bone di ka tsenya botsogo jwa baithuti mo diphatseng.

Mopalamente wa  Ghanzi Bokone, Noah Salakae o ne lene a botsa Tona ka seemo se sa matlwana a sekole sa Motsumi, le gore a o tla rwala maikarabelo fa go ka tlhagoga seemo sa bolwetsi jwa makgwafo kwa sekoleng seo.Naledi

Banners
Banners

Selefu

covid 19 positive people from neighbouring countries

Latest Frontpages

Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper
Banners