Tona ya Lephata la Merero ya Sechaba, Tsa Mesepele le Bong, Tshenolo Mabeo a re lephata la gagwe lekile la dira ditshekatsheko tse di itebagantseng le babereki ba batswakwa ba ba berekelang mo dikoleng dingwe tsa mono Botswana. A re maikaelelo magolo...