Mmualebe

Go iteelwa eng ?

Maloba re ne ra bua ka lefoko 'tsena' e le lengwe la mafoko a a dirisiwang thata mo Setswaneng.  Re ne ra bona fa lefoko le, le sa dirisiwe go raya go ya mo teng ga sengwe fela, jaaka go tsena mo mosimeng, go tsena mo sakeng, mme le ka dirisiwa ka ditsela tse dintsi tse di farologanyeng. Mo dikaing tse di neng tsa tswa, go ne ga bonala sentle gore nngwe ya ditsela tsa go dirisa lefoko le,  ke go bopa manatetshapuo jaaka 'go tsena mo tlung' go raya go tshola ngwana, 'go tsena motho' go raya go tlwaela motho thata, le 'go tsena ganong,' mo bangwe ba tlwaetseng go go dira.

Re tlaa sala kgang ya rona ya maloba morago ka go lebelela lengwe la manatetshapuo a Setswana, le le reng 'go iteela.' Potso ke gore, fa Motswana a re o a iteela, o a bo a raya eng? Go a bo go iteelwa eng, jang?

Editor's Comment
Let’s stand against the menace of ‘CAT’

Methcathinone’s addictive grip is tightening, and its consequences are devastating. Lives are being ruined, families torn apart, and futures dashed by its destructive power. The drug’s allure knows no bounds, with various methods of ingestion making it accessible to users of all preferences.Whether it’s snorted, smoked, injected, or taken orally, the outcome is the same: a path of ruin and despair. It is time for action. The government,...

Have a Story? Send Us a tip
arrow up