Mmua-lebe

Se ya se tletse e seng jalo.....

Etlaa re gompieno re boe re etele Naledi gape. Fa re latlhela matlho mo go yone, re kopana le kgang e e buang ka loeto lo mongwe wa bakwadi ba yone a kileng a lo tsaya go tswa mo Gaborone go ya kwa motseng mongwe o o bidiwang Dikwididi kwa Kgatleng (Naledi 20 Tlhakole 2013)

Mokwadi wa polelo ya rona a re o ne a tsaya loeto lo go ya go lekola botshelo jwa batho ba motse oo, le go bona ka fa ditlhabololo di tsweleltseng ka teng koo. Go bolelwa fa mosepele o ne wa simologa o le monate go tswa mo Gaborone go ya go tsena Modipane. Mokwadi o bolela fa loeto lwa gagwe lo ne lwa simolola ka nako ya bone mo tshokologong, mme ya re go ise go ye kae, a bo e bile a fetile Oodi a lebile Modipane. Ga re utlwe go bolelwa sepe ka metse e mengwe e mokwadi a fetileng ka yone mo tseleng.

Editor's Comment
Your vote matters

This period, running from May 20 to 31 2024, is crucial for those who have not yet registered to vote. This announcement comes in response to a significant shortfall in registered voters following the recent registration period. As it stands, only 62% of the target number of voters registered, leaving a considerable gap.With Botswana's general elections scheduled for October, every eligible citizen needs to register and exercise their...

Have a Story? Send Us a tip
arrow up