Molaetsa Wa Boipuso Wa Tautona Khama Wa Letsatsi La Boipuso

Independence Day President Ian Khama BOT50 address PIC: THALEFANG CHARLES
Independence Day President Ian Khama BOT50 address PIC: THALEFANG CHARLES

Setlhogo: Tshwaragano Ya Sechaba Le Boipelego - Ke tla simolola ka go leboga Dikgosi-kgolo tsa mafatshe, botautona le baeteledipele ba mebuso le baemedi ba mafatshe kemo nokeng le thotloetso ya lona ka go nna teng le go ipela le rona gompieno. Se ke sesupo sa tshwaragano, e rotlhe re e lebogelang.

Batswana betsho, dingwaga tse di masome matlhano tse di fetileng, mo letsatsing la Labotlhano jaaka gompieno, Lwetse a le masome a mararo ka 1966, Bomme le Borre ba lefatshe leno ba ne ba supa maitlamo le tebelopele fa ba simolodisa lefatshe la Botswana. 

Ka maitlamo a bone a go lwela lefatshe leno, le e leng mpho ya Modimo, ba ne ba betla tsela e e neng e se motlhofo. 

Editor's Comment
Bravo, Matlala JSS for recognising employees!

Last Friday, Matlala Junior Secondary School (JSS) in Tlokweng did just that – they organised an event to honour their teachers and support staff. This gesture is truly commendable, as teachers occupy a pivotal role in the lives of our children.To be completely candid, teachers are the ones who shape our children from a very tender age, investing a significant amount of time in their growth and development. It's not uncommon to hear parents...

Have a Story? Send Us a tip
arrow up