Matlhogotshweu konokono-Khama

Tautona Khama a supa hempe ya ga Sir Seretse Khama
Tautona Khama a supa hempe ya ga Sir Seretse Khama

Tautona wa phathi yoora Domkraga (BDP), Lt. General Dr. Seretse Khama Ian Khama a re go nna le tebelopele le go ela tlhoko ditsamaiso tsa merero ya puso ga matlhogotshweu a phathi ya Domkraga go segetse Batswana tema le isago e e nonofileng ya puso ya batho mo lefatsheng leno.

Khama o buile se ka Mosupologo kwa tshimolodisong ya ditshupegetso le metlobo ya ditso tsa goora Domkraga, mo Gaborone.

Mo moletlong o o neng o tshologetswe ke mangwe a matlhogotshweu a Domkraga Dr. Gaositwe Chiepe le Patrick Balopi, matona mangwe a puso le mapalamente, Khama o boletse fa ka fa tlase ga boeteledipele jwa gagwe le jwa boeteledipele jwa bo Tautona ba pele Sir Seretse Khama, Sir Ketumile Masire le Dr. Festus Mogae, BDP e netefaditse fa puso ya batho ka batho e tsweletse ka go rena mo Botswana.

Editor's Comment
Let’s stand against the menace of ‘CAT’

Methcathinone’s addictive grip is tightening, and its consequences are devastating. Lives are being ruined, families torn apart, and futures dashed by its destructive power. The drug’s allure knows no bounds, with various methods of ingestion making it accessible to users of all preferences.Whether it’s snorted, smoked, injected, or taken orally, the outcome is the same: a path of ruin and despair. It is time for action. The government,...

Have a Story? Send Us a tip
arrow up