Go-o-boi ga go suwe kwa maboleng

Kabelo Bagwasi (boshibidu)  le Onkaradile Mothibedi ba nkgisana magwafa
Kabelo Bagwasi (boshibidu) le Onkaradile Mothibedi ba nkgisana magwafa

Erile ka Matlhatso kwa kgaisanong ya motshameko wa mabole kwa Village ga bonala sentle gore Motswana wa maloba fa a ne a re kwa a bo boi ga go suwe o ne a opile kgomo lonaka, jaaka ramobole wa Prisons a ne a tshaba go kopana le ramabole ka ene Kabelo Bagwasi.

Kabelo Bagwasi, ke monnawe Kagiso Bagwasi, mme motshameki yo o tumile thata ka go letsa lebole go utlwala mo mongwe le mongwe yo a thulanang le ene mo mosakong wa mabole, mo ka dinako tse  dintsi a tlogelang go tshologa kgodu e khibidu mo dinkong le melomo ya banna. Motshameki yo, Bagwasi o setse tlwaeditse barati le balatedi ba motshameko wa mabole gore fa a palama mosako go a senyega, o tlhomamisa fa a sa neele ramabole yo a lwang le ene gore le fa se e le motshameko, ene ga atla go tshameka gotlhelele.

Ga leina la gagwe lebidiwa, gantsi babogedi ba goela kwa godimo ka boitumelo go supa fa ba itse gore jaanong go tla ramabole wa mofuta ofe, mme ene e re atla a lebege fela a iketlile, a le bongolanyana, ebile ka dinako dingwe o kare o tshogile. Fela mekgwa ya gagwe e bonala sentle fa phala e lela go simolodisa ntwa e e bidiwang motshameko, e tla a re karolo ya ntlha e wela motshameki yo a lwang nae a eletse okare e ka bo e le karolo ya bofelo e e leng ya boraro. Ka Matlhatso, morwa Bagwasi ebong Kabelo Bagwasi o ne a tshwanetse go tsena mo ntweng e e thata ya gagwe le ramabole yo setlhopha sa gagwe se neng se tshegeditse kgaisano, Prisons ene e le Bashe Motlhane. Ntwa e, e ne e le ya bokete jwa 60kg. Bobedi jo fa bo thulana makgetho a se kae a a fetileng go ne go lebega sentle gore Motlhane o a iteka, fela ka ntlha ya maitemogelo a ga Bagwasi a seke a kgone go fenya.

Editor's Comment
Happy Independence!

We are 56 years old and what do we have to show for it? Looking at where Botswana started and where it is today, there are a lot of developments, but whether the developments match the number of years we have enjoyed as a country is a topic for another day.The fact that cannot be denied is we have seen major developments, but we are still lacking in several pertinent areas.Our beautiful country imports almost everything. We import fuel, food,...

Have a Story? Send Us a tip
arrow up